Filosofía

Departamento de Filosofía

Profesorado 2021/22   Programación   Resumo prog.
         

Rafael Baliñas Pérez

                              

                                                                       

O Xefe de Departamento, Prof Rafael Baliñas, atenderá presencialmente, se as medidas COVID o permiten, a país os Venres de 11´40 a 12´30 horas preferentemente e tamén os Mércores de 10´50 a 11´40 horas; prégase solicitar cita chamando ao centro. En todo caso deixando un telefono ou modo de contacto procurará poñerse en contacto en pouco tempo.

FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

 

 

FILOSOFÍA 4º ESO

HISTORIA DA FILOSOFÍA

Atoparemos aquí materias propios da materia e materiais destinados á preparación das EBAU

 

información alumnos pendentes (non válida, esta a ser cambiada)

 

 

Recolleremos aqui toda a información e materiais do proceso de avaliación de pendentes para o presente curso: Esperamos comenzar cara a Novembro

O Horario de atención ao alumnado pendente será os mercores de 10´30 a 10´50 no Departamento de Filosofía, previa solicitude.

 

En ficheiros adxuntos (ver esquina inferior dereita) figuran documentos, calendarios, fichas e demais materiais necesarios ou de interese para o alumnado pendente de materias do noso departamento. (PENDENTE DE ACTUALIZACIÓN)

Conforme se desenvolva o curso iremos actualizando a información.

A información do calendario de probas e as cualificacións da ESO se entregarán ao alumno cun recibí para asinar por pais/nais.

Os alumnos de Bacharelato recibiran directamente a información por parte do Profesor Rafael Baliñas xa que lles imparte clase este curso.

 

 

Horario de atención a pais

HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS DO PROF. RAFAEL BALIÑAS PARA O CURSO 2021-22:

 

                                                                       VENRES DE 11,40-12,30

PREVÍA PETICIÓN DE CITA MEDIANTE O TELÉFONO DO CENTRO

                        Por favor; sí precisan cita conmigo noutra hora recorden que os alumnos dispoñen de fácil modo de concectar conmigo cando non directamente do meu teléfono e correo electrónico, medios que non atendo en horario lectivo.

MATERIAIS DE PSICOLOXÍA

FILOSOFÍA DA CIENCIA E DA TECNOLOXÍA

MATERIAIS DE VALORES ÉTICOS

DIRECTORIO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Distribuir contido