Normas para o alumnado, Axudas para estudos, Libros de texto, Novas alumnado, Horario de clases

HORARIOS. CURSO 2023-2024

Libros de texto. Curso 2023-2024

MATRÍCULA CURSO 2023/2024

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE MATRÍCULA EN BACHARELATO

 • 1º BACHARELATO: 29 DE XUÑO
 • 2º BACHARELATO: 30 DE XUÑO

DESCARGA DE IMPRESOS

1º ESO MATRÍCULA

 

2º ESO MATRÍCULA

 

3º ESO MATRÍCULA

 

3º ESO DIVERSIFICACIÓN MATRÍCULA

 

4º ESO MATRÍCULA

 

4º ESO DIVERSIFICACIÓN MATRÍCULA

 

1º BACHARELATO MATRÍCULA

 

2º BACHARELATO MATRÍCULA

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS. EXAMES BACHARELATO

  DÍA 19, LUNS DÍA 20, MARTES DÍA 21, MÉRCORES
8:50-10:30

1º BACHARELATO

EDUCACIÓN FÍSICA

(136)

 

 

 

1º BACHARELATO

MATEMÁTICAS I

(136)

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

(136)

 

2º BACHARELATO

MATEMÁTICAS II

(136)

1º BACHARELATO

ECONOMÍA

(132)

 

2º BACHARELATO

XEOGRAFÍA

(136)

 

10:50-12:30

 

1º BACHARELATO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I

(136)

2º BACHARELATO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II

(136)

 

1º BACHARELATO

LATÍN I

(136)

 

1º BACHARELATO

FÍSICA E QUÍMICA

(136)

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

(132)

 LITERATURA UNIVERSAL

(022)

12:50-14:30

1º BACHARELATO

TIC I

(136)

 

1º BACHARELATO

FILOSOFÍA

(136)

 

2º BACHARELATO

HISTORIA DA FILOSOFÍA

(136)

 

1º BACHARELATO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA E CIENCIAS AMBIENTAIS

(132)

LINGUA GALEGA E LITERATURA

(136)

 

2º BACHARELATO

BIOLOXÍA

(132)

 

16:30-18:00  

1º BACHARELATO

INGLÉS i

(136)

 

XENTE QUE FALA, GAÑADOR DO CLUB DE DEBATE ALINGUA 2023

O equipo "Xente que fala", do IES do Milladoiro, composto neste curso por Diego Madarnás, Andrea Caramés, Javier Conde, Sara Antón, Mario Campos e Óscar Pin, participaron na final do Club de debate, á que chegaron tras quedar xa primeiros na fase comarcal celebrada en Teo un mes e pico antes.
 
Tras debater a favor e en contra sobre o tema "A mocidade renuncia ao galego?" acadaron o primeiro posto.
 
No seguinte vídeo pódese ver unha pequena reportaxe do que foi a xornada, desde a chegada á Casa da cultura de Bertamiráns, onde revisaron as súas últimas notas, as actividades na praza de Chavián para desestresaren antes do comezo da actividade, as dúas duras sesións de debate (unha de mañá e outra de tarde), para finalizar con uns xogos, mentres o xurado deliberaba e sumaba a puntuación de todos os debates.
 
Rematou a sesión coa entrega de premios, despois de falaren as persoas representantes de cada concello e trala lectura das puntuacións finais por parte da presidenta do xurado.
 

 

MÁIS INFORMACIÓN:

https://www.concellodeames.gal/gl/novas/o-equipo-xente-que-fala-do-ies-do-milladoiro-gana-por-segundo-ano-consecutivo-final-do-club-de

Axudas para libros de texto. Curso 2023/2024

 

PRAZO: ATA O 21 DE XUÑO, MÉRCORES (INCLUIDO)

DESTINATARIOS

Fondo solidario de libros de texto

 • Alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

Axudas para adquirir libros de texto

 • Alumnado con discapacidade ≥ 65%) e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE)

Axudas para adquirir material escolar

 • Alumnado matriculado en ESO

 

ASIGNACIÓN DE LIBROS

 • Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
 • Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

 

CONTÍA DAS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO

Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %

 • A contía das axudas será de 300 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia.

 • O importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo:

 • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 270 €.
 • Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 180 €.

 

CONTÍA DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

 • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 75 €
 • Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 60 €.
 • O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN

ELECTRÓNICA: UTILIZANDO A APLICACIÓN FONDO LIBROS

LIGAZÓN Á APLICACIÓN FONDO LIBROS

https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

MANUAL DE USUARIO DA APLICACIÓN FONDO LIBROS
PRESENCIAL

CUMPLIMENTAR

ANEXOS I E II

PRESENCIAL CON ASISTENCIA DA APLICACIÓN

Cubrir os datos na aplicación fondo libros. Imprimir os Anexos I e II e presentalos no centro

 

TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES
https://sede.xunta.gal/portada
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2023&numpub=1&lang=es

 

MÁIS INFORMACIÓN

Orde do 10 de maio de 2023

Preguntas frecuentes fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

 

Reclamación avaliación final ordinaria. 2º Bacharelato

LUNS, 15 DE MAIO. 8:50 H. ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS DA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO.

 

Durante os días 15 de maio, luns e 16 de maio, martes, o alumnado ou os seus nais, pais ou titores poderán solicitar, de profesorado , cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso. Para exercer este dereito poderase aproveitar os tramos horarios do luns, 15 e martes, 16 de maio que coincidan ca impartición da materia. Se esto non é posible, prégase que solicite en conserxería cita previa co profesorado, tan pronto sexa posible.

 

RECLAMACIÓN, NO CENTRO, DIRIXIDAS Á DIRECCIÓN (PRESENTACIÓN NA SECRETARÍA DO CENTRO):

 

 • VENRES, 19 DE MAIO. DE 10:00 A 13:30 H (ese día abrirase o centro para recoller as reclamacións e actuacións relativas á matricula ABAU)

 

 • LUNS, 22 DE MAIO DE 10:00 A 13:30 HRECLAMACIÓN POR ESCRITO ANTE XEFATURA PROVINCIAL (SE PERSISTE O DESACORDO) NA SECRETARÍA DO CENTRO:

 

 • MARTES, 23 DE MAIO. DE 9:00 A 14:30 H

 

 • MÉRCORES, 24 DE MAIO. DE 9:00 A 14:30 H

 

ACTUACIÓNS POSTERIORES

 • RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS DA XEFATURA TERRITORIAL: MÉRCORES, 31 DE MAIO
 • COMUNICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA XEFATURA TERRITORIAL A CIUG E AOS CENTROS: XOVES, 1 DE XUÑO
 • MATRÍCULA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNADO QUE APROBE 2º BACHARELATO NA CONVOCATORIA XUÑO DESPOIS DA RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS: VENRES, 2 DE XUÑO

 

NORMATIVA A TER EN CONTA

 

 

 

Para calquera dúbida consultar en secretaría, xefatura de estudos ou dirección

Graducación da promoción 2017/2023

O venres, 12 de maio, tivo lugar unha emotiva cerimonia de graduación da promoción 2017-2023 do IES do Milladoiro. Alumnado, docentes e familias asistiron a un acto marcado polas emocións e o humor, e por entrañables discursos.  Especialmente destacable foi a invitación, a proposta do alumnado, do antigo director do instituto, Víctor Santidrián Arias e de docentes de cursos anteriores como David Amboage ou Nadia Toledo. O alumnado agradeceu tamén todo o esforzo e traballo do profesorado do presente curso e a axuda da vicedirectora, Sonia Magariños Riveira, na emotiva actividade que se desnvolveu na Finca da Rocha. Foi todo o alumnado, en xeral, o que contribuíu ao éxito dunha cerimomia que, máis ca unha despedida, constituíu un "ata logo" a un alumnado que sempre formará parte do espírito do noso centro. 

Acto de entrega dos premios extraordinarios da educación galega

O venres, 12 de maio  desenvolveuse na Cidade da Cultura de Galicia á entrega oficial dos premios extraordinarios correspondentes aos últimos cursos tralo periodo de interrupción destes actos causado pola COVID 19. O acto estivo encabezado polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda e o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez. Dentro dos premiados estaba Alba Díez Mariño, premio extraordinario de ESO no curso 2020 /2021. Entregaronse tamén os premios  adicados ao esforzo persoal e os das etapas de Bacharelato, ensinanzas artísticas e ciclos formativos de grado superior

Bolsas e axudas. Alumnado con necesidade específica de apoio educativo

LIGAZÓN A MÁIS INFORMACIÓN

ACCESO AO SERVIZO ONLINE

MÁIS INFORMACIÓN

INFORMACIÓN NO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Convocatoria de Bolsas e axudas xerais. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Curso 2023/2024

AS BOLSAS XERAIS PARA O CURSO 2023/2024 PÓDENSE SOLICITAR DO 27 DE MARZO AO 17 DE MAIO DE 2023

Poderán ser beneficiarios das distintas contías  os alumnos e alumnas que no ano académico 2023/2024 cursen: 

 • Bacharelato

 • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados

 • Formación Profesional de grao medio e de grao superior

 • Ensinanzas artísticas: profesionais e superiores

 • Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia

 • Ensinanzas deportivas

 • Estudos relixiosos superiores

 • Formación Profesional de Grao Básico

 • Estudos Universitarios

 

ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS (FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS)

 

ESTUDOS UNIVERSITARIOS (GRADO, MÁSTER)

 

SEDE ELECTRÓNICA

Admisión alumnado. Curso 2023-2024

Aberto o prazo, ata o 20 de marzo, para admisión no curso 2023/2024

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

1 Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

 

2 Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica:
Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital,. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.

IMPORTANTE: Debe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, última páxina da solicitude que pode visualizar e descargar nesta aplicación).

 

3 Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro

 

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual e presentalo no centro

 

LIGAZÓN A ADMISIONALUMNADO

MANUAL DE USUARIO DE ADMISIONALUMNADO

 

 

NORMARTIVA

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro

Orde do 21 de outubro de 2022

CONSULTA DE VACANTES

MÁIS INFORMACIÓN NA SECRETARÍA DO CENTRO

Concerto benéfico de Anxo Gómez Piñeiro

O  28 de decembro de 2022 Anxo Gómez Piñeiro, alumno do noso centro, realizou un concerto benéfico  no auditorio do Milladoiro,  acompañado no piano por Brais González, en apoio da asociación Art for Dent (asociación galega da enfermidade de Dent). Noraboa a Anxo polo concerto e tamén pola súa contribución e exemplar apoio a esta asociación de familias. Podedes ver o conceto protagonizado por Anxo no seguinte video:

O novo galardón de Anxo Gómez Piñeiro na prensa

O galardón obtido polo alumno do noso centro, Anxo Gómez Piñeiro, no undécimo concurso "Cidade de Vigo", de violín, viola, violonchelo e contrabaixo, convocado pola AGIC (Asociación galega de instrumentos de corda) foi obxecto de mecnión en distintos medios de comunicación domo o Correo Galego. Podédelo ver na seguinte ligazón:

https://www.elcorreogallego.es/ocorreodaareadecompostela/nuevo-galardon-para-el-joven-virtuoso-del-violin-anxo-gomez-pineiro-en-vigo-GN12793072

Un novo éxito de Anxo Gómez Piñeiro

Dende o IES do Milladoiro felicitamos ao noso alumno, Anxo Gómez Piñeiro, polo seu éxito e posto obtido no XI Concurso de Corda, Cidade de Vigo

Recoñecemento a Anxo Gómez Piñeiro no Concello de Ames

Anxo Gómez Piñeiro, alumno do noso centro, unha vez máis volveu estar presente nos medios de comunciación co gallo da súa recepción pola corporación de Ames e o seu alcalde, Blas García Piñeiro, na casa consistorial o pasado 28 de outubro.

Dende o IES do Milladoiro alegrámonos por este novo recoñecemento á virtuosidade co violín de Anxo e deixamos aquí as ligazóns a diferentes medios de comunicación.

EL CORREO GALLEGO

AMSGO

CONCELLO DE AMES

 

Mención de honor para Anxo Gómez no "Violin Competition" de Bratislava

Anxo Gómez Piñeiro, alumno do noso centro, volve a ser noticia pola súa participación no concurso internacional "Violin Competition", levado a cabo en Bratislava. Anxo, que sesenvolve a súa práctica baixo as directrices de Yulia Petrushevsksya,  tivo que pasar tres rondas, unha preeliminar a través duns vídeos online e duas presenciais, pasando á ronda final e acadando o premio de mención de honor. Na capital eslovaca, Anxo competiu na categoria de ata 21 anos sendo, con diferencia, oo participante de menor idade 

Dende o IES do Milladoiro felicitamos a Anxo por este novo éxito.

Nas seguintes ligazóns podedes acceder as mencións que se recollen en distintos medios de comunicación

LIGAZÓN "LA VOZ DE GALICIA"

LIGAZÓN "CORREO GALLEGO"

 

 

 

Ampliación do prazo para entrega de solicitudes para participación nas probas de certificación en linguas estranxeiras

Amplíase o prazo para presentar solicitude  de participación nas probas de acreditación de linguas estranxeiras ata o 23  de setembro para os centros. Para facilitar a tramitación  pedimos  que ata o día 21 de setembro se acheguen as solicitudes ao centro .As solicitudes recibidas terán que entregar o seguinte compromiso, que se pode descargar na seguinte ligazón:

COMPROMISO REALIZACIÓN PROBAS DE ACREDITACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

 

Convocatoria de probas de nivel lingüístico para o alumnado de 4º de ESO e Bacharelato

Na Resolución do 10 de xuño de 2022 regúlase a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado de centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesironal e Universidade. Os destinatarios desta convocatoria son os centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. As probas están destinadas ao alumnado de bacharelato, ciclos de formación profesional e alumnado de 4º da ESO.

Cada alumno ou alumna poderá matricularse nunha única proba dunha lingua estranxeira, que será, preferentemente, a que curse como primeira lingua estranxeira.

IMPORTANTE: Pídese ás familias interesadas en participar nestas probas que o comuniquen ao centro a través de correo electrónico (ies.milladoiro@edu.xunta.gal) antes do día 13 de xullo, indicando nome do alumno e proba á que se quere presentar.

Máis información;

Resolución do 10 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/2023 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Francés: primeira lingua estranxeira no curso 2022/2023 para o alumnado de 1º ESO

O claustro do IES do Milladoiro acordou en reunión ordinaria, celebrada o 30 de xuño de 2022, ofertar a materia de "Francés: primeira lingua estranxeira" para o alumnado de 1º da ESO no vindeiro curso 2022/2023.

O alumando de 1º ESO, xa matriculado, que desexe cambiar de primeira lingua estranxeira, pode acudir ao centro nas mañás do luns 4 de xullo, martes 5 de xullo ou mércores 6 de xullo, en horario de 9:00 a 13:30 horas.

 

Encontros educativos en aberto da Comunidade Xitana

Coa presenza do alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, desenvolveuse no IES Antón Fraguas o Encontro Educativo en Aberto, organizado pola Fundación Secretariado Xitano. No encontro, levouse a cabo unha reflexión sobre as dificultades e avances que a comunidade xitana está protagonizando no ámbito educativo. Houbo tamén un recoñecemento para o alumnado que está a participar no Programa Promociona acudindo, en representación do noso centro, Aitana Fernández Fernández, Triana Jiménez Fernández e Alba Jiménez Fernández.

Durante o Encontro amosouse a curtametraxe O reto de mañá, na que se aborda o tema da constancia e o esforzo para superar os obstáculos e as dificultades.

A parte máis emotiva do encontro chegou co recoñecemento ao alumnado que titulou este curso. Representando ao noso centro estaban dous alumnos de 4º ESO A, Diego Jiménez Jiménez e Simón Jiménez León, que recibiron de mans do alcalde de Santiago de Compostela o seu recoñecemento como graduados en Educación Secundaria Obrigatoria.

 

Parabéns a Diego e a Simón pola súa titulación e o seu exemplo, grazas ao traballo e ao esforzo!

O IES DO MILLADOIRO, ENTRE OS 25 CENTROS CON MELLOR MEDIA DA ABAU EN GALICIA E SEGUNDO DA ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO

Dentro da relación dos 25 centros educativos de Galicia, públicos e privados, nos que o seu alumnado obtivo unha media superior a 7, e que se amosa en La Voz de Galicia, o IES do Milladoiro amósase como o  o segundo centro educativo da área metropolitana de Santiago (e primeiro no relativo aos centros públicos da área metropoliana).

Esta nova coincide co acto, xa tradicional, de recoñecemento aos mellores expedientes ABAU de Galicia, organizado pola Universidade de Santiago de Compostela, e que este ano tivo como escenario o Polideportivo Fontes do Sar. Das excelencias galegas do 2022, cinco pertencían ao noso centro: Manuel Caamaño Mayo, Juan Calvo Iglesias, Alba Conde Fernández, Yomara Ferreiro Lesta e Miguel Requeixo González.

Parabéns ao alumnado e ao profesorado dos grupos de 2º de bacharelato do curso 2021/2022 do noso centro.

Libros de texto. Curso 2022/2023

Calendario exames Bacharelato. Avaliación final extraordinaria

 

 

Luns 20 de xuño Martes 21de xuño Mércores 22 de xuño

8:50-10:30

(1ª + 2ª)

Lingua galega 1ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Xeografía 2ºBach

(Aula 231)

Matemáticas 1ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Inglés 1ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Economía 2ºBach

(Aula 231)

 

Hist. España 2ºBach

(Aula 232)

 

Química 2ºBach

(Laboratorio Física)

10:50-12:30

(3ª + 4ª)

Lingua galega 2ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Economía 1ºBach

(Aula 2º Bach. B)

 

Matemáticas 2ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Física e química 1ºBach

(Laboratorio Física)

 

Inglés 2ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Hist. M. Contemp.1ºBach

(Aula 231)

12:·50-14:30

(5º + 6ª)

Lingua Castelá 2ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Lit. Universal 1ºBach

(Aula 2º Bach. A)

 

Tecnoloxía industrial I

(Aula/taller Tecnoloxía)

 

Música 1ºBach

(Aula de música)

Lingua Castelá 1ºBach

(Aula 2º Bach. B)

 

Física 2ºBach

(Laboratorio Física)

 

Tic II

(Aula informática)

Bioloxía 2ºBach

(Laboratorio bioloxía)

 

Filosofía 1ºBach e 2ºBach

(Aula 232

 

DESCARGA FOLLA DE CALENDARIO EXAMES BACHARELATO. XUÑO 2022

AMPAMILLA. Préstamo de libros. Datas de entrega e devolución polas familias

As datas de recollida dos libros prestados pola ANPA do IES do Milladoiro, ANPAMILLA, serán as seguintes:

 • Luns, 20 de xuño. Bacharelato.
 • Martes, 21 de xuño: 4º e 3º ESO
 • Mércores, 22 de xuño: 1º e 2º ESO

O horario, en todos os casos, será de 16:30 a 18:30 horas, no corredor do piso intermedio do centro, situado xunto ó local da ANPA.

Graduación da promoción 2016/2022

O venres, 20 de maio, tivo lugar unha emotiva cerimonia de graduación da promoción 2016-2022 do IES do Milladoiro. Alumnado, docentes e familias asistiron a un acto marcado polas emocións e o humor, e por entrañables discursos. Non faltou a música da man dunha das nosas alumnas, Alba Conde, no que constituíu o broche final dun traballo e unha organización de membros da promoción, como Manuel Caamaño, Óscar Míguez, Adán Agulleiro, Alba García ou Sara Guitián. Foi todo o alumnado, en xeral, o que contribuíu ao éxito dunha cerimomia que, máis ca unha despedida, constituíu un "ata logo" a un alumnado que sempre formará parte do espírito do noso centro. 

Axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar. Curso 2022/2023

IMPORTANTE: PRAZO ATA O 22 DE XUÑO INCLUÍDO

Está aberto  o prazo para que as familias soliciten a súa participación no Fondo Solidario de Libros de Texto, ou ben as axudas para a adquisición de libros de texto e de vales para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación Especial en centros sostidos con fondos públicos, para o vindeiro curso escolar 2022/23.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

A asignación de libros de texto farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

 

Terá preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da súa renda familiar.

 

O alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, ou que estea en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% (nestes dous últimos casos con independencia da renda) ten garantido o acceso a seis libros. Pola súa banda, as familias con tramos de renda per cápita entre 6.000 e 10.000 euros terán acceso a catro manuais.

 

Será requisito fundamental para acceder ao Fondo solidario ou para recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros dos cursos anteriores.

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

O destinatario das axudas para material escolar é todo o alumnado de ESO cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, e a contía da axuda é de 50 euros/alumno.

 

 

O alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

 

PRAZO  DE ENTREGA DE SOLICITUDES

Importante: o prazo para presentar solicitudes rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

O alumnado que se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia, pero non sostido con fondos públicos, poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2023.

O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obteña praza en formación profesional básica no curso 2022/23 e formalice a matrícula no curso da ESO que lle corresponda, cando non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario nin de axuda para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun  mes desde a formalización da matrícula.

 

FORMA DE ENTREGA DAS SOLICITUDES

Ademais da presentación presencial no centro, poderá realizarse  a solicitude accedendo á aplicación Fondolibros, e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberase  gardar, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderase optar polas seguintes formas de presentación:

 • Presentación no centro: Neste caso imprimiranse a solicitude e o anexo II e presentaranse no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación (a aolicitude xa terá asignado un número pola aplicación).
 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Neste suposto o centro recibirá directamente un aviso co que xa quedará informado de que se ten a solicitude presentada por esa vía.

En ambos os casos o centro deberá comprobar e completar os datos da solicitude e a documentación presentada e, de ser o caso, proceder á súa validación para continuar coa tramitación.

Ao alumnado con necesidades específicas de apoio educatio matriculado en  ESO que, a xuízo do centro docente non poida usar os libros de texto do curso no que estea matriculado e non existan libros adecuados no fondo solidario en ningún curso, o centro expediralle un vale co que poderá adquirir libros ou material didáctico e complementario específico que o centro docente determine.

DESCARGA DA ORDE DO 29 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE REGULA A PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

MÁIS INFORMACIÓN

 

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ENTREGAR

 

ANEXO SOLICITUDE

ANEXO II. COMPROBACIÓN DE DATOS DE MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

COPIA DO LIBRO DE FAMILIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, FIGURE O ALUMNO OU ALUMNA E DEMAIS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

 • Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.
 • Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar ou preadoptivo legalmente constituído.
 • Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.
 • Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.
 • A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.


Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde,achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE DO ALUMNO OU ALUMNA OU CALQUERA MEMBRO DA FAMILIA NON EXPEDIDO POLA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

 

DOCUMENTACIÓNXUSTIFICATIVA DA SITUACIACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO FAMILIAR, CANDO O AGRESOR FORME PARTE DA UNIDADE FAMILIAR

 

RESOLUCIÓN XUDICIAL DE INCAPACITACIÓN CON PATRIA POTESTADE PRORROGADA OU REHABILITADA

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OU XUDICIAL ACREDITATIVA DA SITUACIÓN DE ACOLLEMENTO OU DO CERTIFICADO DO CENTRO DE MENORES, PARA O ALUMNADO EN SITUACIÓN DE TUTELA OU GARDA DA XUNTA DE GALICIA

 

CERTIFICADO DE CONVIVENCIA, VOLANTE DE CONVIVENCIA OU INFORME DOS SERVIZOS SOCIAIS OU DO ÓRGANO EQUIVALENTE DO CONCELLO ONDE RESIDA A FAMILIA, NO CASO DE QUE O PAIS E A NAI OU OS TITORES CAREZAN DE DNI E NIE

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa preaentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2020, agás no caso de violencia de xénero

Bolsas. Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Convocatoria de bolsas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Dirixidas a alumnado que presenta unha necesidade específica de recibir apoio educativo derivado de algunha das seguintes situacións:

 • Discapacidade.
 • Altas capacidades 
 • Trastornos de espectro autista
 • Trastornos da conduta ou da comunicación e a linguaxe.

Pódense pedir para os seguintes niveis non universitarios:

 

Máis información

 

Acceso ao Servizo Online

 

Descarga da Resolución de 13 de maio de 2022 pola que se convocan axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

 

INFORMACIÓN NO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

 

Embaixada da República Dominicana ante o Reino de España. XII Premios ao mérito escolar

A embaixada da República Dominicana ante o Reino de España convoca á XII edición dos "Premios al mérito escolar", destinados a recoñecer o espírito de superación e comportamento cívico do alumnado de nacionalidade ou orixe dominicana, entre 10 e 18 anos. O prazo de recepción de candidaturas finaliza o 30 de maio e os candidatos poden ser propostos por familiares, centros educativos ou quen coñeza os méritos do alumno/a.

LIGAZÓN BASES DA CONVOCATORIA

MÁIS INFORMACIÓN

 

Bolsas curso 2022/2023. Ampliación do prazo ata o 16 de maio

Por Resolución do 10 de marzo de 2022 da Secretaría de Estado de Educación convocáronse as bolsas de carácter xeral para o curso académico 2022-2023, para os estudantes que cursan estudos postobrigatorios. O artigo 48 da citada Resolución fixa o 12 de maio de 2022 ás 24,00 horas (hora peninsular) como último día do prazo de presentación de solicitudes.

Ao producírse unha incidencia técnica que dificultou o funcionamento ordinario da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional para a recepción das solicitudes e, conforme ao disposto no apartado 4 do artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e dentro do prazo non vencido, resólvese:

 

 • Primeiro.- Prorrógase o prazo de presentación de solicitudes de bolsa ata as 24,00 horas (hora peninsular) do día 16 de maio de 2022.

 

 • Segundo.- Na Sede electrónica do Departamento farase pública tanto a incidencia técnica acontecida como o novo prazo.

Máis información

Información bolsas curso 2022/2023

Distribuir contido