Información e protocolos COVID 19

Novo Plan de adaptación á situación COVID 19 no curso 2021/2022

Tras da publicación, pola Xunta de Galicia, do novo protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/2022 (versión 20/05/2022), procédese a anunciar o novo Plan de adaptación á situación COVID 19 no curso 2021/2022 do IES do Milladoiro.

DESCARGA DO PLAN DE ADAPTACIÓN

 

Novas directrices do uso das máscaras en centros educativos da Consellería de Sanidade

A Consellería de Sanidade publica as directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na Comunidade Autónoma de Galicia. Os aspectos máis salientables destas directrices son os seguintes:

USO OBLIGATORIO DA MÁSCARA

Transporte escolar (salvo casos de enfermidade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara, situacións de discapacidade ou dependencia, alteracións de conduta, menores de 6 años)

USO RECOMENDADO DA MÁSCARA

Alumnado e persoal vulnerable

No interior do centro educativo, por alumnado e persoal traballador do centro

Casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos. Deben evitar actividades que impliquen quitar a máscara, sen manter a distancia de seguridade de 1,5 m, así como evitar contacto con persoas vulnerables e reducir interaccións con outras persoas. Estas medidas deben aplicarse durante 10 días

Recoméndase non asistir ao centro educativo se a sintomatoloxía inclúe cadros febrís

Maís información na seguinte LIGAZÓN

 

Plan de continxencia

COMUNICACIÓN CONXUNTA DAS CONSELLERÍAS DE SANIDADE E EDUCACIÓN SOBRE A NOVA ESTRATEXIA E CONTROL DO SARS-COV-2 NA ETAPA DE TRANSICIÓN EN GALICIA NO ÁMBITO EDUCATIVO. 01/04/2022

De acordo coa nova estratexia e control da SARS-CoV-2 na etapa de transición en Galicia:

1- Non se realizarán probas confirmatorias dos test positivos de autodiagnóstico, a excepción de certos grupos vulnerables1 . Polo tanto as persoas cun resultado positivo nun test de autodiagnóstico serán sempre casos sospeitosos da COVID-19.

2.- Do mesmo xeito, aquelas persoas con clínica compatible da COVID-19 tampouco se lle realizarán probas confirmatorias, coa excepción dos anteditos grupos vulnerables1, e estarán tamén considerados casos sospeitosos da COVID-19.

3.- Os casos confirmados da COVID-19 unicamente serán aqueles que teñan unha proba diagnóstica positiva (PDIA) realizada por un profesional sanitario, logo de valorar o criterio específico polo cal se lle solicita a proba diagnóstica. Os test de autodiagnóstico non son probas diagnósticas que confirmen a enfermidade.

4.- As recomendacións preventivas para os casos sospeitosos, confirmados e contactos estreitos pódense revisar na seguinte ligazón da páxina WEB da Consellería de Sanidade (que facer se es un caso ou contacto da COVID-19)

5- A aplicación EDU-COVID deixa de utilizarse, xa que deixan de rexistrarse os casos sospeitosos, confirmados e contactos estreitos de COVID-19 no ámbito educativo.

6.- Aínda que se modificase a vixilancia e o control do SARS-CoV-2 nesta etapa de transición, seguen a estar en vigor as medidas xerais de prevención da COVID-19 no relativo ao uso axeitado da máscara segundo a normativa vixente, o mantemento da distancia de seguridade, o lavado frecuente de mans e a ventilación axeitada de espazos.

7.-No seo da Ponencia de Promoción da Saúde na que participan todas as comunidades autónomas e na que se consensúan as “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos”; no referente ás actuacións ante síntomas dos nenos/nenas compatibles coa COVID-19 ou doutras enfermidades potencialmente transmisibles, estase a recomendar continuar coa medida que estaba en vigor antes da pandemia, é dicir que os nenos/nenas non acudan ao centro ata que melloren eses síntomas

                                                                                                                  

1 GRUPOS VULNERABLES: persoas de 60 anos ou máis, persoas con condicións de alto risco (grupo 7 da estratexia de vacinación, o cal inclúe ás persoas inmunodeprimidas) e mulleres embarazadas. 

VER LIGAZÓN

Sistema de ventilación no IES

Desde  principios  do  mes  de  novembro estivemos  a  traballar para  determinar  o  ACH (taxa  de  renovación  de  aire) dos  distintos  espazos  do centro e  así  poder  dar cun  sistema  de  ventilación  que  permitira  certo  grao  de  confort. Neste  documento dáse  conta  de  como  foi todo o proceso, así  como  das  súas  conclusións.

Distribuir contido