blogue deadmin

Loito oficial

Participando do loito oficial, en memoria das vítimas da Covid-19 e en solidariedade coas súas familias e amizades, o pasado mércores gardamos un minuto de silencio durante o recreo.

Novas instrucións respecto do remate do curso 2019-2020

Instrucións do 28 de maio de 2020 pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20. http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31118

Novas datas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, publica novas datas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de gra

Adaptacións das programacións didácticas

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publícanse as adaptacións das programacións didácticas para dar cumprimento ao punto 6 das devanditas instrucións.

Programa ARCO (Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación)

Durante as clases non presenciais seguimos contando coa valiosa colaboración da profesora de ARCO (Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación), unha iniciativa cofinanciada polo Fondo Social Europeo.

Calendario de exames de pendentes (alumnado de 2º de bacharelato con pendentes de 1º de bacharelato)

Os exames serán telemáticos. As probas poderían ser presenciais se se puidesen realizar no centro educativo nesas datas.

Distribuir contido