blogue deadmin

Horario da ABAU 2020

Horario das ABAU de 2020

017, número de teléfono de consultas do INCIBE

O INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridade) pón a disposición de todos (familias, alumnado e profesorado) un número de teléfono, o 017, gratuito e confidencial para dúbidas e consultas en materia de ciberseguridade, así como problemas asociados ao uso das novas tecnoloxías: riscos protección de dispositivos, control parental, ciberbullying, sexting, grooming, uso excesivo da tecnoloxía, mediación parental, ferramentas dispoñíbeis para a educación, etc...

Instrucións da Consellaría de educación para o 3º trimestre

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Instrucións da Consellaría de educación para o 3º trimestre

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Novos modelos de exame para as ABAU de 2020

Neste enderezo da CIUG están publicados os modelos dos exames das ABAU de 2020.
»

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente)
Distribuir contido