Datas de referencia da fin de curso en 1ºBach

- Comunicación das cualificacións da convocatoria ordinaria: publicación en abalar o 11 de xuño a partir das 20:00h e entrega de boletíns o 12 de xuño na clase coa súa titora ou no recreo. 

- Solicitude de revisión ante a dirección do centro: 12 e 13 de xuño. 

- Resolución da revisión no centro: 14 de xuño. 

- Reclamación ante a Dirección Territorial, se persistise o desacordo: 17 e 18 de xuño. 

- Exames da convocatoria extraordinaria: 19, 20 e 21 de xuño. Publicarase calendario na web do centro proximamente.