Oferta educativa

Oferta educativa do centro

Ensinanza

Plan

Réxime

     Educación Secundaria Obrigatoria

Plan LOMCE

Réxime xeral-ordinario

Bacharelato

          Ciencias

          Humanidades e Ciencias Sociais

Plan LOMCE

Réxime xeral-ordinario

Distribuir contido