Información

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

No DOG do día 19 de maio de 2023, publícase a ORDE do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24.

O prazo remata o día 21 de xuño de 2023 incluído.

 

Como novidade, no artigo 9.3. se establece que "As solicitudes presentaranse preferiblemente por via electrónica na aplicación informática fondolibros https://www.edu.xunta.es/fondolibros" ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

 

Máis información na páxina web www.edu.xunta.gal

LISTAXE DE ADMISIÓN DEFINITIVA

Xa están publicadas, nos taboleiros do centro, as listaxes DEFINITIVAS de alumnado admitido para o vindeiro curso académico 2023/2024. Dado que ningunha solicitude foi excluída, non hai listaxes de solicitudes excluídas.

Horario de atención ao público

 

De luns a venres de

9:30 a 14:00

 


Bolsas Ministerio de Educación e FP 2023/2024

O Ministerio de Educación e Formación Profesional convoca bolsas e axudas para o curso 2023/2024, destinadas aos estudantes interesados en estudos postobrigatorios (Bacharelato, Ciclos Formativos, F. P. Básica, Universidade, etc...).

O prazo está aberto desde o 27 de marzo ao 17 de maio do 2023.

As persoas que desexen solicitar a bolsa teñen que facelo neste período, aínda que non saiban con seguridade que estudos van realizar.

Poden solicitarse aínda que non saiban que estudos van realizar. Na seguinte ligazón tedes toda a información así como o acceso ás solicitudes. 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2023-2024

 

Toda a información sobre a admisión do alumnado para o próximo curso 2023/2024: principais novidades, prazas vacantes, lexislación aplicable, calendario,

documentación, formularios.

 

PRINCIPAIS NOVIDADES

.- As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, na aplicación informática admisiónalumnado

.- As solicitudes deberán estar asinadas polos dous proxenitores

 

PRAZAS VACANTES

Número de prazas vacantes para o curso 2023/2024

CURSO

PRAZAS

1º ESO

23

2º ESO

  3

3º ESO

13

4º ESO

21

1º Bach. Ciencias

  8

1º Bach. Humanidades e CC. SS

10

2º Bach. Ciencias

13

2º Bach. Humanidades e CC. SS

14

 

LEXISLACIÓN

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato

 

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

CALENDARIO

 .- Prazo de presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo

.- Prazo de presentación da documentación no suposto de baremación: 10 días hábiles contados a partir do día 20 de marzo

.- Prazo de publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: o 25 de abril

.- Prazo de publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: o 15 de maio

.- Prazo para formalizar a matrícula: do 23 de xuño ao 7 de xullo

 

WEB ADMISIÓN

Admisión alumnado

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Formulario solicitude de admisión

Fotocopia DNI da/o alumna/o se o ten

Certificado de matrícula do curso actual

Calquera outra documentación xustificativa da situación familiar (separación, divorcio, falecemento, etc)

 

 

Libros de texto para o curso 2022-2023

  Nesta ligazón tedes a relación de libros de texto para o curso 2022-2023.

Distribuir contido