Documentos

Documentación ABAU

O alumnado que desexe asistir ás probas das ABAU, ten a documentación no seguinte enlace.

Aínda que non o pon, lembrade que tedes que imprimir 3 copias do impreso de pago. Unha para a entidade bancaria, outra para a CIUG (que deberedes presentar na secretaría do centro cando fagades a inscripción da ABAU), e outra para vos a modo de resgardo.

Título de Bacharelato

O alumnado que estea proposto para o título de Bacharelato ten que cubrir o Modelo A para facer o depósito do Título. Unha vez realizado o pagamento, achegarase xustificante á secretaría do centro

O desconto por familia numerosa ten que acreditarse mediante unha copia do carnet de familia numerosa (non caducado) no momento de presentar o xustificante de pagamento, Modelo A.

 

Distribuir contido