Blogues

Instrucións para a adaptación ao contexto da COVID-19 (resumo)

INSTRUCIÓNS PARA AADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 (guía resumo)

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/guia_resumo_protocolo_setembro_centros_educativos.pdf

 

VERSION 31-08-2020

Adaptacións das programacións didácticas

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publícanse as adaptacións das programacións didácticas para dar cumprimento ao punto 6 das devanditas instrucións.

Profesorado do departamento

María José Álvarez del Castillo

Margarita Sanz González

Jose Luis Mosquera Veleiro

Profesorado do departamento

Elena Fernández Domínguez

Xoan Carlos Pombo Vidal

Profesorado do departamento

Lucinda Cernadas Vázquez

Profesorado do departamento

Cristina Álvarez Pérez

María Josefa Sánchez González

Distribuir contido