Documentos

CURSO 2017-18: PROGRAMA PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

O seguimento do alumnado coa materia pendente de anos anteriores será responsabilidade do profesor  do curso actual. Con todo, durante os recreos dos luns, a xefa do departamento de LCL atenderá ó alumnado que o precise  na aula 12. 

O seguimento e avaliación do alumnado PMAR será responsabilidade do profesor de ámbito que imparta clase no curso actual.

CURSO 2016- 2017. LCL PENDENTE

PROGRAMA PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

 

CURSO 2015 - 2016. MÍNIMOS

MÍNIMOS E CRITERIOS AVALIACIÓN PARA ESO E BACHARELATO

CURSO 2015 - 2016. PENDENTES

PROGRAMA PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES

 

Durante todos os recreos dos xoves, a xefa do Departamento de Lingua Castelá estará na aula 12 para atender os alumnos coa materia pendente.

Distribuir contido