Data das ABAU (convocatoria ordinaria)

A Consellería de Educación e a CIUG acordan que a convocatoria ordinaria da ABAU en Galicia será o 7, 8 e 9 de xullo.

Moi importante: remate da 2ª avaliación


1. Segundo as instrucións recibidas, en toda a ESO e en 1º de bacharelato, pecharase a segunda avaliación coas cualificacións obtidas polo alumnado ata o 13 de marzo.

Vías de comunicación co alumnado durante o período de suspensión das clases.

Neste documento (pique aquí: https://cutt.ly/1tQJBbu) figuran as vías seguidas polo profesorado para comunicarse co seu alumnado (e viceversa) durante o período de suspensión das clases.

Benvidas, benvidos

Encontros virtuais coa Universidade de Santiago de Compostela

A Universidade de Santiago de Compostela (Campus de Lugo e Santiago) non quere deixar de acercarse ao estudantado de secundaria e está organizando os "Encontros Virtuais"  orientados a estudantes de secundaria e ás súas familias e, por extensión, a toda a sociedade.

Xogos de Matemáticas e Lingua Castelá

 Aida Chillón, profesora de Refórza-T, creou estes xogos de Matemáticas e Lingua Castelá para o seu alumnado e para quen queira probar.

Distribuir contido