PERÍODO DE RECLAMACIÓNS NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DE 2º DE BACHARELATO E PENDENTES DE 1º

19 e 20 de maio   Reclamacións ás cualificacións de bacharelato no centro. Modelo

21 de maio           Resolución dos departamentos e notificación ao alumnado e/ou ás súas familias.

24 e 25 de maio   Reclamación por escrito á dirección do centro, para que a eleve á Xefatura Territorial. Modelo

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO

Convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020-2021.

Persoas beneficiarias:  Alumnado que finaliza o bacharelato na convocatoria ordinaria do curso 20/21 cunha nota media de todo o bacharelato igual ou superior a 8,75.

Prazo de presentación de solicitudes:  Do 27 de abril ao 26 de maio.

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Orde pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021.

GRAO MEDIO

  • Inscrición do 15 ao 26 de marzo, ambos os dous incluídos.
  • Realización da proba o 27 de maio  

GRAO SUPERIOR

  • Inscrición do 18 de febreiro ao 3 de marzo, ambos os dous incluídos.
  • Realización da proba o 15 de abril.

CALENDARIO CON TODAS AS DATAS 

AVISO NOVA NORMATIVA

 A evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria en Galicia provocou a necesidade, por parte das autoridades, da adopción de novas medidas de prevención da COVID-19 que se recollen na Orde do 4 de novembro de 2020.

Segundo o Anexo II de dita orde, que afecta a concellos como o de Gondomar, "A práctica de actividade física e deportiva non federada, ao aire libre, pode realizarse de forma individual ou colectiva, sen contacto físico, sempre que, neste último caso, as persoas do grupo sexan conviventes...".

Xa que logo, a Dirección do centro decide que:

  • Non se permitirá xogar ao pimpón, fútbol, baloncesto e demais deportes de contacto físico durante os recreos.

  • Sempre que non chova e salvo excepcións, todo o alumnado ten que estar no exterior durante os recreos, mantendo as medidas de seguridade.

  • Á saída de clases debemos evitar aglomeracións fóra do recinto escolar, polo que o alumnado que vai no transporte escolar ten que subir rápido aos buses e os demais dirixirse aos seus domicilios.

  • Recórdase que nos buses o alumnado ten que sentar no posto que ten asignado para todo o curso para poder establecer correctamente a rede de contactos estreitos.

 

Estas normas rexerán ata novo aviso.

Distribuir contido