Benvidas, benvidos

Fondo solidario de libros de texto e material escolar

No DOG do día 19 de maio de 2020, publícase a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

O prazo remata o día 19 de xuño de 2020 incluído.

Como novidade, no artigo 10.3. se establece que "As solicitudes presentaranse preferiblemente por via electrónica na aplicación informática fondolibros https://www.edu.xunta.es/fondolibros" ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Máis información na páxina web www.edu.xunta.es 

 

IMPORTANTE: Resolución do 22-05-2020 pola que se reinicia a actividade lectiva presencial

IMPORTANTE
Resolución do 22-05-2020 pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial.

Adaptacións das programacións didácticas

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publícanse as adaptacións das programacións didácticas para dar cumprimento ao punto 6 das devanditas instrucións.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2020/21

 Todas as solicitudes de admisión presentadas para o vindeiro curso académico 2020/21 foron admitidas

Novas instrucións respecto do remate do curso 2019-2020

Instrucións do 28 de maio de 2020 pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20. http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31118

Distribuir contido