Equipo directivo 2021-2025

Directora: Concha Costas

Xefe de estudos: Francisco Albertuz

Secretaria: Cristina Álvarez

Vicedirector: Anxo Iglesias