Datas de referencia do final do curso 2022-2023

Mércores 21 de xuño:

 

- Último día de clase na ESO (haberá clase no horario habitual).

- Último día de exames da convocatoria extraordinaria no Bacharelato.

 

ENTREGA DOS BOLETÍNS DE NOTAS:

 

a) Bacharelato: Luns 26 de xuño, ás 11:00 h

 

As cualificacións de 2º Bach. serán publicadas mediante a aplicación Abalar antes da entrega dos boletíns, o venres 23 de xuño ás 17:00 h.

 

As cualificación de 1º Bach. serán publicadas a través de Abalar despois da entrega dos boletíns, o 26 de xuño ás 17:00 h.

 

b) ESO Luns 26 de xuño, ás 12:00 h

 

As cualificación da ESO serán publicadas a través de Abalar despois da entrega dos boletíns, o 26 de xuño ás 17:00 h.

 

PRAZOS DE RECLAMACIÓN:

 

a) ESO e 1º Bach:

 

§Reclamación ante o centro: 27 e 28 de xuño.

§Decisión de ratificación ou modificación da cualificación: 29 de xuño.

§Comunicación da decisión aos reclamantes: 30 de xuño (se non foi precisa reunión extraordinaria sobre a decisión de promoción ou titulación) ou 3 de xullo (se foi precisa).

§Reclamación ante a Xefatura territorial, se persiste o desacordo: nos dous días hábiles seguintes á comunicación da decisión.

 

b) 2º Bach. e materias pendentes de 1º Bach:

 

§Reclamación ante o centro: 26 e 27 de xuño. 

§Resolución dos departamentos e comunicación aos reclamantes: 28 de xuño.

§Reclamación ante a Xefatura territorial, se persiste o desacordo: 29 e 30 de xuño.

 

PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2023/24:

 

Do 21 de xuño ao 10 de xullo de 2023. Na web do centro están publicadas as datas de matrícula preferente segundo os cursos, os impresos de matrícula e os impresos de solicitude de transporte.