Datas de referencia da convocatoria extraordinaria de 2ºBach e calendario de exames

- Exames da convocatoria extraordinaria: 10, 11 e 12 de xuño.

- Comunicación das cualificacións: publicación en abalar o día 13 de xuño a partir das 18:00h e entrega de boletíns o día 14 de xuño ás 12:05h no instituto.

- Matrícula na ABAU (convocatoria extraordinaria): 14 e 17 de xuño.

- Solicitude de revisión das cualificacións no centro: 17 e 18 de xuño.

- Resolución da revisión no centro: 19 de xuño.

- Solicitude de reclamación ante a Dirección Territorial (se persistise o desacordo): 20 e 21 de xuño.

- ABAU extraordinaria: 2, 3 e 4 de xullo.