PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 2022-2023

ESO E BACHARELATO

DEPARTAMENTO                                                           Programacións
Artes plásticas ZIP
Ciencias naturais ZIP
Economía ZIP
Educación física ZIP
Filosofía ZIP
Física e química ZIP
Francés ZIP
Inglés ZIP
Latín ZIP
Lengua castellana ZIP
Lingua galega ZIP
Matemáticas ZIP
Música ZIP
Relixión ZIP
Tecnoloxía ZIP
Xeografía e historia ZIP
Igualdade de xénero ZIP

 

Familia profesional: Administración e xestión

Ciclo formativo                                                           Grao        Réxime                                             Programacións
Servizos administrativos C.B. Ordinario SA
Xestión administrativa C.M. Ordinario XA-A     XA-B
Administración e finanzas C.S. Ordinario AF
Asistencia á dirección C.S. Ordinario AD
Xestión administrativa C.M. Modular presencial (nocturno) XA-N
Administración e finanzas C.S. Modular presencial (nocturno) AF-N
Administración e finanzas C.S. Modular a distancia AF-D
Asistencia á dirección
C.S. Modular a distancia
AD-D

 

Familia profesional: Sanidade

Ciclo formativo                                                           Grao        Réxime                                              Programacións
Coidados auxiliares de enfermaría C.M. Ordinario CAE
Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear C.S. Ordinario IDMN
Coidados auxiliares de enfermaría C.M. Modular presencial (nocturno) CAE-N
Emerxencias sanitarias C.M. Modular presencial (nocturno) ES-N
Emerxencias sanitarias C.M. Modular a distancia ES-A    ES-B
Coidados auxiliares de enfermaría C.M. FP DUAL CAE-DUAL
Farmacia e parafarmacia
C.M. Modular presencial e distancia
FAP-N  FAP-DIS


Familia profesional: Electricidade e electrónica

Ciclo formativo                                                            Grao         Réxime                                              Programacións
Electricidade e electrónica C.B. Ordinario EeE
Instalacións de telecomunicacións C.M. Ordinario IT
Sistemas de telecomunicaciós e informáticos C.S. Ordinario STI
Mantemento electrónico C.S. Ordinario e Modular presencial ME      ME-N
Instalacións de telecomunicacións C.M. Modular presencial (nocturno)
IT-N
Sistemas de telecomunicacións e informáticos C.S. Modular presencial (nocturno)
STI-N