Solicitude de Certificados

Se desexa solicitar un certificado cumprimente o seguinte formulario e despois de 3 días hábiles poderá recollelo na secretaría do centro en horario de luns a venres de 9 a 14h 

Lembre traer o seu DNI para retirar o certificado. No caso de non poder retiralo persoalmente, so se entregará o mesmo a quen presente o seu DNI e unha autorización asinada polo interesado.

Prégase cumprimentar todos os campos.