Orientación

AS LIBERTARIAS GALEGAS

Aquí tendes á vosa disposición o traballo realizado polas alumnas e alumnos de 1º de Imaxe para o Diagnóstico (curso 2020/2021) para homenaxear a algunhas das moitas mulleres galegas que foron represaliadas durante a Guerra Civil e posterior dictadura polo único feito de defender a liberdade, a tolerancia e o respecto. Aquí a nosa contribución a homenaxear a esas valentes mulleres.

 

 

FP BÁSICA

FP BÁSICA

Requisitos / Calendario de admisión / Documentación / Oferta educativa

a href='https://www.freepik.es/vectores/calendario'>Vector de Calendario creado por freepik - www.freepik.es</a>

 

 

Requisitos

Cumprir 15, 16 ou 17 anos no ano de comezo do programa

Ter cursado 3º ESO, ou excepcionalmente 2º ESO

Ser proposto polo equipo docente

Consentimento do pai, nai ou titores legais

 

Calendario de admisión

Prazo de inscripción: entre o 1 e o 11 de setembro ás 13h

Publicación listaxe de admitidos: 14 de setembro

Prazo de matrícula: do 14 o 21 de setembro

 

Documentación para a solicitude

Anexo A: Admisión de alumnado na FPB

Anexo I: Impreso de solicitude

Anexo II: Consello orientador

Anexo III: Consentimento dos pais / nais / titores legais

Anexo IV: Comunicación de incorporación á FP Básica

Copia do DNI ou NIE

Certificado de discapacidade (se procede)

 

Deberás presentar unha única solicitude de admisión e matrícula na secretaría do centro en que pretendas ser admitido en primeira opción.

 

 

Recorda solicitar os anexos II e IV no teu centro de orixe

 

Para acceder os modelos de solicitude podes consultar a Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

 

 

 OFERTA EDUCATIVA  F.P. BÁSICA en VIGO CURSO 20-21

 

 

Centros

FP Básica

 

IES Ricardo Mella

Electricidade e electrónica

Servizos administrativos

 

 

CIFP Manuel Antonio

Cociña e restauración

Tapizaría e cortinaxe

 

CIFP Valentín Paz Andrade        

Mantemento de vehículos

 

IES A Guía

Servizos comerciais

 

 

IES de Teis

Informática de oficina

Peiteado e estética

 

IES Politécnico de Vigo

 

Electricidade e electrónica

 

 

CPR Daniel Castelao

 

Electricidade e electrónica

Servizos administrativos

 

CPR Divino Maestro

Informática de oficina

CPR Fillas de María Inmaculada

 

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

 

CPR Mendiño

 

Servizos administrativos

 

CPR Plurilingüe Padre Miguez

Informática e comunicacións

CPR Plurilingüe San José de la Guía

 

Informática e comunicacións

 

 

CPR San Miguel

 

Electricidade e electrónica

Servizos administrativos

Servizos Comerciais

Informática e comunicacións

Informática de oficina

 

 

 

 

 

 

 

Becas e axudas para o curso escolar 2020/2021

Becas e axudas para o curso 2020/2021

<a href='https://www.freepik.es/fotos/marco'>Foto de Marco creado por freepik - www.freepik.es</a>

 

Becas xerais do MEFP

Estudos non universitarios:

Bacharelato / FP Básica / Ciclos formativos grao medio e superior…

Prazo de solicitude: do 9 de agosto ata o 1 de outubro de 2020

 

Estudos universitarios

Prazo de solicitude: do 9 de agosto ata o 15 de outubro de 2020

 

A solicitude preséntase de forma telemática. Accede a toda á información a través do portal de becas e axudas do MEFP

 

 

 

 

Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

 

Dirixidas o alumnado que cursa estudos non universitarios que presenta:

Discapacidade (igual ou superior o 33%)

Trastorno grave de conducta

TDAH asociado a discapacidade ou trastorno grave de conducta

Trastorno do espectro autista

Altas capacidades intelectuais

 

Prazo de solicitude: do 9 de agosto ata o 30 de setembro de 2020

 

O proceso de solicitude da beca realizarase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional e presentarse no centro educativo.

 

*Para reeducación pedagóxica ou da linguaxe, ou para axudas para altas capacidades, ponte en contacto do Departamento de Orientación.

 

Accede a toda á información a través do portal de becas e axudas do MEFP

 

Estas axudas son incompatibles coas becas xerais do MEFP

 

 

 

Distribuir contido