Orientación

FP BÁSICA

FP BÁSICA

Requisitos / Calendario de admisión / Documentación / Oferta educativa

a href='https://www.freepik.es/vectores/calendario'>Vector de Calendario creado por freepik - www.freepik.es</a>

 

 

Requisitos

Cumprir 15, 16 ou 17 anos no ano de comezo do programa

Ter cursado 3º ESO, ou excepcionalmente 2º ESO

Ser proposto polo equipo docente

Consentimento do pai, nai ou titores legais

 

Calendario de admisión

Prazo de inscripción: entre o 1 e o 11 de setembro ás 13h

Publicación listaxe de admitidos: 14 de setembro

Prazo de matrícula: do 14 o 21 de setembro

 

Documentación para a solicitude

Anexo A: Admisión de alumnado na FPB

Anexo I: Impreso de solicitude

Anexo II: Consello orientador

Anexo III: Consentimento dos pais / nais / titores legais

Anexo IV: Comunicación de incorporación á FP Básica

Copia do DNI ou NIE

Certificado de discapacidade (se procede)

 

Deberás presentar unha única solicitude de admisión e matrícula na secretaría do centro en que pretendas ser admitido en primeira opción.

 

 

Recorda solicitar os anexos II e IV no teu centro de orixe

 

Para acceder os modelos de solicitude podes consultar a Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

 

 

 OFERTA EDUCATIVA  F.P. BÁSICA en VIGO CURSO 20-21

 

 

Centros

FP Básica

 

IES Ricardo Mella

Electricidade e electrónica

Servizos administrativos

 

 

CIFP Manuel Antonio

Cociña e restauración

Tapizaría e cortinaxe

 

CIFP Valentín Paz Andrade        

Mantemento de vehículos

 

IES A Guía

Servizos comerciais

 

 

IES de Teis

Informática de oficina

Peiteado e estética

 

IES Politécnico de Vigo

 

Electricidade e electrónica

 

 

CPR Daniel Castelao

 

Electricidade e electrónica

Servizos administrativos

 

CPR Divino Maestro

Informática de oficina

CPR Fillas de María Inmaculada

 

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

 

CPR Mendiño

 

Servizos administrativos

 

CPR Plurilingüe Padre Miguez

Informática e comunicacións

CPR Plurilingüe San José de la Guía

 

Informática e comunicacións

 

 

CPR San Miguel

 

Electricidade e electrónica

Servizos administrativos

Servizos Comerciais

Informática e comunicacións

Informática de oficina

 

 

 

 

 

 

 

Becas e axudas para o curso escolar 2020/2021

Becas e axudas para o curso 2020/2021

<a href='https://www.freepik.es/fotos/marco'>Foto de Marco creado por freepik - www.freepik.es</a>

 

Becas xerais do MEFP

Estudos non universitarios:

Bacharelato / FP Básica / Ciclos formativos grao medio e superior…

Prazo de solicitude: do 9 de agosto ata o 1 de outubro de 2020

 

Estudos universitarios

Prazo de solicitude: do 9 de agosto ata o 15 de outubro de 2020

 

A solicitude preséntase de forma telemática. Accede a toda á información a través do portal de becas e axudas do MEFP

 

 

 

 

Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

 

Dirixidas o alumnado que cursa estudos non universitarios que presenta:

Discapacidade (igual ou superior o 33%)

Trastorno grave de conducta

TDAH asociado a discapacidade ou trastorno grave de conducta

Trastorno do espectro autista

Altas capacidades intelectuais

 

Prazo de solicitude: do 9 de agosto ata o 30 de setembro de 2020

 

O proceso de solicitude da beca realizarase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional e presentarse no centro educativo.

 

*Para reeducación pedagóxica ou da linguaxe, ou para axudas para altas capacidades, ponte en contacto do Departamento de Orientación.

 

Accede a toda á información a través do portal de becas e axudas do MEFP

 

Estas axudas son incompatibles coas becas xerais do MEFP

 

 

 

Instrucións para a admisión e acceso das distintas ensinanzas

Que queres estudar?

Instrucións de admisión e prazos de inscripción

<a href='https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/banner'>Vector de Banner creado por makyzz - www.freepik.es</a>

 

FP: réxime ordinario / adultos /  Dual

Prazo de inscripción

Periodo ordinario: do 25 de xuño ao 8 de xullo ás 13:00 horas

 Periodo extraordinario (réxime ordinario e adultos): do 1 ao 9 de setembro ás 13:00 horas

Instrucións para o acceso e admisión

 

---

 

Ensinanzas superiores de música

Prazo de inscripción: ata o 29 de xuño

Instrucións para o acceso e admisión

---

 

Estudos superiores de Deseño

Prazo de inscripción: ata o 29 de xuño

Instrucións para o acceso e admisión

 

----

 

Arte Dramática

Prazo de inscripción: ata o 29 de xuño

Instrucións para o acceso e admisión

 

----

Escola superior de conservación de bens culturais

Prazo de inscripción: ata o 29 de xuño

Instrucións para o acceso e admisión

 

---

 

Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño

Prazo de inscripción ciclos grao superior: ata o 3 de xullo

Prazo de inscripción ciclos grao medio: ata o 4 de setembro

Instrucións para o acceso e admisión

 

---

 

Ensinanzas deportivas

Prazo de inscripción: ata o 8 de xullo

Instrucións para o acceso e admisión

 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 3º E.S.O. ITINERARIOS 4º E.S.O.

 

 

Estás a pique de rematar 3º E.S.O. e en breve terás que facer a matrícula de 4º E.S.O.

¿Sabes que materias tes que elixir?

Recorda que debes elixir as materias de 4º E.S.O. en función do que vaias a estudar despois  

 

MATERIAS 4º E.S.O.

 

ITINERARIOS 4º E.S.O. I.E.S. RICARDO MELLA

 

COMO FACER A MATRÍCULA NA ABAU (CICLOS FORMATIVOS)

Vas a matricularte na ABAU?

Tes dúbidas de como facelo?

<a href='https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/plantilla'>Vector de Plantilla creado por freepik - www.freepik.es</a>

 

ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS

 Prazo: 1 ao 17 de xuño

1. Solicita no centro o certificado de ter aboados os dereitos de expedición do título ou de ter superados todos os módulos do ciclo formativo

2. Pago de taxas da ABAU

3. Cumplimenta o impreso de matrícula da ABAU

4. Envía por correo electrónico ao LERD a documentación:

a) Impreso de Matrícula ABAU

b) Certificado de ter aboados os dereitos de expedición do título ou de ter superados todos os módulos do ciclo formativo

c) Xustificante de ter pagadas as Taxas ou xustificante de exención.

5. Completa a túa alta en NERTA

 

Accede á información compartida pola nosa compañeira Mónica Diz (blog monicadizorienta), e sigue todos os pasos para matricularte: MATRÍCULA ABAU

 

Se o precisas, recorda que podes contactar con nos na dirección de correo electrónico: orientacion.iesricardomella@gmail.com

 

¡Ánimo!

 

COMO FACER A MATRÍCULA NA ABAU (2º BACHARELATO)

Vas a matricularte na ABAU?

Tes dúbidas de como facelo?

<a href='https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/plantilla'>Vector de Plantilla creado por freepik - www.freepik.es</a>

 

 

ALUMNADO DE 2º BACHARELATO

Prazo: do 10 ao 17 de xuño

1. Pago de taxas do título de bacharelato

2. Pago de taxas da ABAU

3. Cumplimenta o impreso da ABAU

4. Leva a documentación o centro

5. Completa a túa alta en NERTA

 

Accede á información compartida pola nosa compañeira Mónica Diz (blog monicadizorienta), e sigue todos os pasos para matricularte: MATRÍCULA ABAU

 

Se tes algunha dúbida, recorda que podes contactar con nos na dirección de correo electrónico: orientacion.iesricardomella@gmail.com

 

¡Ánimo!

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 2º F.P. BÁSICA

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Se tes dúbidas sobre que itinerario formativo seguir, podes consultar os seguintes buscadores :