Física e química

Prácticas 2ª e 3ª avaliación

Prácticas 2º Bach

visita a ETS de Enxeñeiros de Minas

Estivemos de visita na Escola Superior de Enxeñeiros de Minas da Universidade de Vigo, dentro das actividade da Semana da Ciencia 2010.

DÍA DA CIENCIA EN GALEGO

Lise Maitner

 

Lise Maitner

¿Pero qué fai unha moza coma tí nun sitio coma este?

Vídeos de prácticas de química

Preparación de disolucións

 

Calor de reacción. Entalpía. Lei de Hess

 

 Reaccións químicas

Equilibrios de solubilidade

Valoración dun ácido cunha base

Distribuir contido