Organigrama

IES RICARDO MELLA 2023/24

 

                ORGANIGRAMA IES RICARDO MELLA
ÓRGANOS DE GOBERNO   ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN E REPRESENTACIÓN

CONSELLO ESCOLAR DIRECCIÓN CLAUSTRO DE PROFESORES   CCP ORIENTACIÓN DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS PROGRAMAS EDUCATIVOS   ANPA

XUNTA DE DELEGADOS

 

 

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA  María Patricia Miranda Blanco
VICEDIRECTORA  Josefa Teijeiro Méndez
SECRETARIA ADMINISTRADORA  Raquel Pousa Soto
XEFA DE ESTUDOS DE DIURNO  Bárbara Milagros Merino Román
XEFA DE ESTUDOS DE ADULTOS  María Isaura Rodríguez Sampedro

 

 

CONSELLO ESCOLAR

EQUIPO DIRECTIVO   María Patricia Miranda Blanco
  Bárbara Milagros Merino Román
  María Isaura Rodríguez Sampedro
  Raquel Posa Soto
REPRESENTANTES DO PROFESORADO   Francisco Javier Darriba Rodríguez
  María Raquel Martínez Rivas
  María del Carmen Rivas Corbacho
  Susana Piñeiro Teijeiro
  Santiago Messeguer Luaces
  María Luisa Gómez Gómez
  Luz María Rodríguez Bello
REPRESENTANTES DO ALUMNADO   Kerolaine Hernández Araújo
  Lucía Fernández Fernández
  Manuel Porto Jorge
  Pablo Millor Costas
 REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE   Remedios Estévez Almón
 REPRESENTANTE DO CONCELLO DE VIGO   Yolanda Fajín Torres

 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

DPTO BIOLOXÍA Yésica Blanco Rial
Dpto TECNOLOXÍA  María Josefa Freiría Gándara
DPTO FÍSICA E QUÍMICA  Minia Sanjuás Rey
DPTO XEOGRAFÍA E HISTORIA  Laura Carpente Tielas
DPTO LINGUA GALEGA  Vera Álvarez Suárez
DPTO EDUCACIÓN FÍSICA  Susana Piñeiro Teijeiro
DPTO FILOSOFÍA  César García Jordán
DPTO ORIENTACIÓN  Pilar Guzmán Valencia
DPTO RELIXIÓN   Carmen Noceda García (noutro centro)
DPTO MATEMÁTICAS   José Manuel Villar Mosquera
DPTO LINGUA CASTELÁ   Diana Dacosta Couceiro
DPTO FRANCÉS  Anabela Rodríguez Puga
DPTO DEBUXO  José Luis Davila Souto
DPTO ECONOMÍA   Rodrigo Blanco Casal
DPTO MÚSICA   Luz María Rodríguez Bello
DPTO LATÍN  Francisco Javier Feijoo Fernández 
DPTO INGLÉS   Inés María Montenedro Fernández
DPTO ADMINISTRATIVO   María del Carmen Rivas Corbacho
DPTO ELECTRÓNICA   Francisco Javier Darriba Rodríguez
DPTO SANITARIA   Rafael Fernández de Sanmamed San
DPTO FOL   Juan Guerra Castro
COORDINACIÓN FCT  Sira Cebreiros Iglesias
DIRECCIÓN  María Patricia Miranda Blanco
XEFATURA ESTUDOS DIURNO  Bárbara Milagros Merino Román
XEFATURA ESTUDOS ADULTOS   María Isaura Rodríguez Sampedro

 

 

ORIENTACIÓN

ORIENTADORAS  Pilar Guzmán Valencia  
 Tamara Fernández Morgade
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  María Isabel Gómez Patiño
 Rebeca Santos Pazos

 

 

Distribuir contido