Dependencias

IES Ricardo Mella

Dependencias do IES Ricardo Mella

O IES Ricardo Mella ten ensinanzas en réxime diurno e adultos. O réxime diurno ten horario de mañá, de 8:45h a 14:15h, máis unha ou dúas tardes, segundo o tipo de ensino. Os grupos de ensinanza de adultos, polas tardes, teñen unha banda horaria que vai dende as 16:15h ata as 22:10h, excepto os martes, nos que actividade lectiva da tarde comeza ás 18:00h.

Distribuir contido