Ricardo Mella Cea

Pequena semblanza de Ricardo Mella Cea. Por Antonio Giráldez Lomba

Ricardo Mella Cea naceu en Vigo o día 23 de abril de 1861, no seo dunha modesta familia de artesáns. O seu pai, sombrereiro de profesión, militaba nas filas do militarismo federal e educou o seu fillo nestas ideas, dándolle a ler, segundo confesión propia, "todos os periódicos ,revistas e libros que entón prodigaba o triunfante federalismo". Educouno, ademais, na devoción polo máximo difusor destas ideas, don Francisco Pi y Margall.

Distribuir contido