Esquema de temas

 • Características das instalacións.

  Nesta sección poderás coñecer as características das instalacións do viveiro de empresas.

 • Quen pode acceder a un viveiro?

  Nesta sección informámoste dos requisitos que teñen que cumprir as persoas que desexen acceder a un viveiro.

 • A que viveiro te podes dirixir?

  Nesta sección presentámosche a rede galega de viveiros para que escollas o que mellor se adapte ás túas necesidades.

 • Que servizos ofrece un viveiro de empresas?

  Nesta sección informámoste dos servizos que se prestan no viveiro de empresas. Lembra que estes servizos son gratuítos. 

 • Que trámites tes que realizar para acceder aos servizos dun viveiro de empresas?

  Nesta sección informámoste dos pasos que debes seguir se queres acceder aos servizos dun viveiro de empresas.

 • Canto tempo podes estar no viveiro?

  Unha vez asinado o Contrato tipo de cesión do espazo no viveiro de empresas do IES/CEIP elixido, tes un período máximo de 2 anos para usar de forma gratuíta as instalacións do viveiro como sede da túa empresa. O titor ou a titora valorará a posibilidade de concederche unha prórroga de 3 meses, prorrogable por iguais períodos de tempo até un máximo dun ano.

  Durante a elaboración/preparación do teu plan de empresa o uso das instalacións pode ser simultáneo para varios/-as emprendedores/-as, cunha utilización temporal e sen exclusividade das instalacións de acordo co plan de traballo acordado co titor ou coa titora do viveiro.

  • Información e contacto.

   Teléfonos: 986253711 e 986632935

   e-mail: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es