SELE02

 

SELE02 - Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Familia: Electricidade e electrónica
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SELE02
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2022-2023.

27012036 - IES Gregorio FernándezCódigo Módulo
MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
MP0559 Formación e orientación laboral
MP0552 Sistemas informáticos e redes locais
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións

36019475 - IES de RodeiraCódigo Módulo
MP0554 Sistemas de produción audiovisual
MP0556 Sistemas de radiocomunicacións
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital

36017430 - IES Ricardo MellaCódigo Módulo
MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0554 Sistemas de produción audiovisual
MP0552 Sistemas informáticos e redes locais


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).