SADG01

 

SADG01 - Administración e finanzas

Ciclo formativo
Familia: Administración e xestión
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SADG01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais,laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando anormativa e os protocolos de xestión de calidade, xestionando a información, asegurando a satisfacción da clientela e/ou dos usuarios, e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
En empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade,nomeadamente no sector de servizos, así como na Administración pública, desempeñando as tarefas administrativas na xestión e no asesoramento nas áreas laboral, comercial,contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención áclientela e á cidadanía, realizando trámites administrativos coas administracións públicas exestionando o arquivo e as comunicacións da empresa. Poderían traballar por conta propia, efectuando a xestión da súa propia empresa, ou através do exercicio libre dunha actividade económica, como nunha asesoría financeira oulaboral, estudos de proxectos, etc.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Administrativo/a de oficina, administrativo/a comercial, administrativo/a financeiro,administrativo/a contable, administrativo/a de loxística, administrativo/a de banca e de seguros, administrativo/a de recursos humanos, administrativo/a da Administraciónpública, administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais, ou xestorías,técnico/a en xestión de cobramentos, responsable de atención á clientela.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0651 Comunicación e atención á clientela 160 6
MP0658 Formación e orientación laboral 107 4
MP0179 Inglés 160 6
MP0649 Ofimática e proceso da información 240 9
MP0650 Proceso integral da actividade comercial 133 5
MP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 80 3
MP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial 80 3
MP0654 Contabilidade e fiscalidade 157 9
MP0660 Formación en centros de traballo 384
MP0657 Proxecto de administración e finanzas 26
MP0656 Simulación empresarial 140 8
MP0652 Xestión de recursos humanos 105 6
MP0653 Xestión financeira 123 7
MP0655 Xestión loxística e comercial 105 6

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Arteixo 15023314 IES de Sabón 881960140
Arzúa 15027733 IES de Arzúa 881866047
Betanzos 15001148 IES As Mariñas 881880254
Boiro 15026698 IES Espiñeira 881866630
Cambre 15027873 IES Afonso X O Sabio 881880339
Carballo 15002591 IES Monte Neme 881960050
Cedeira 15026376 IES Punta Candieira 881930076
Cee 15003224 IES Fernando Blanco 881880465
Coruña, A 15005397 IES Fernando Wirtz Suárez 881960260
Coruña, A 15005270 CPR Afundación A Coruña 881963018
Coruña, A 15004265 CPR Plurilingüe Liceo La Paz 981286299
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Narón 15026455 IES Terra de Trasancos 881938159
Noia 15026731 IES Campo de San Alberto 881867135
Padrón 15023090 IES Macías o Namorado 881866760
Ribeira 15027711 IES Leliadoura 881867186
Santa Comba 15026030 IES Terra de Xallas 881867080
Santiago de Compostela 15027058 IES As Fontiñas 881866661
Vimianzo 15026418 IES Terra de Soneira 881866519

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Burela 27013934 IES Perdouro 982870102
Chantada 27003175 IES Val do Asma 982870236
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081
Monforte de Lemos 27015311 IES A Pinguela 982828051
Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga 982128894
Sarria 27012036 IES Gregorio Fernández 982870790
Vilalba 27013326 IES Lois Peña Novo 982870860
Viveiro 27013636 IES María Sarmiento 982870916

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Barco de Valdeorras, O 32001725 IES Lauro Olmo 988320175
Carballiño, O 32015037 IES Manuel Chamoso Lamas 988788380
Ourense 32016765 CIFP Portovello 988788901
Ourense 32008914 CPR Santo Cristo 988220588
Verín 32013582 IES García-Barbón 988685085

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Bueu 36019463 IES Johan Carballeira 886159176
Cambados 36019396 IES Francisco Asorey 886159160
Estrada, A 36002359 IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez 886151924
Guarda, A 36019244 IES A Sangriña 886110060
Lalín 36013758 IES Laxeiro 886151940
Moaña 36004745 IES Plurilingüe A Paralaia 886120354
Neves, As 36005671 EFAG A Cancela 986648250
Nigrán 36015184 IES Escolas Proval 886110369
Ponteareas 36014520 IES Pedra da Auga 886121205
Pontevedra 36018677 IES Luís Seoane 986857700
Porriño, O 36019529 IES Ribeira do Louro 986333956
Redondela 36016656 IES Pedro Floriani 886120413
Sanxenxo 36019256 IES de Vilalonga 886159137
Vigo 36017430 IES Ricardo Mella 886121001
Vigo 36011622 CPR Aloya 986420722
Vigo 36013795 CPR CEBEM 986419899
Vigo 36011853 CPR Daniel Castelao 986442121
Vigo 36011521 CPR Vivas 986227085
Vilagarcía de Arousa 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor 986512311

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081
Monforte de Lemos 27015311 IES A Pinguela 982828051
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).