Oferta de FP. Curso 2020/2021

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

Nas seguintes ligazóns podes atopar para o curso 2020/2021 a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario —grao profesional básico, grao medio e grao superior—, a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia, a oferta de prazas da formación profesional dual e a oferta de programas formativos de formación profesional básica.

Nota: O número de prazas ofertadas por ciclo formativo podería sufrir algunha modificación.

 

Réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:

 

Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):

 

Réxime das persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):

 

Oferta de prazas para formación profesional dual:

 

Oferta de prazas de cursos de especialización:

 

Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos:

 

Oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos:

  •  Relación de ciclos e prazas obxecto de esta convocatoria  (prazo de solicitude rematado)

 

Oferta de FP en centros privados

Os ciclos formativos de formación profesional autorizados en centros privados pódense consultar na seguinte ligazón, aplicando os filtros correspondentes:

 
 
Normativa relacionada 


 
 

Etiquetas: 
Tema: