Oferta de FP. Curso 2024/2025

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo na oferta ordinaria, na modalidade presencial –asistindo diariamente ao centro formativo- ou de xeito parcial por módulos formativos na oferta modular, nas modalidades tanto presencial como a distancia.

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

Nas seguintes ligazóns podes atopar para o curso 2024/2025 a oferta ordinaria de ciclos formativos —grao profesional básico, grao medio e grao superior—,  e a oferta modular nas modalidades presencial e a distancia, en ensinanzas sostidas con fondos públicos.

Nota: O número de prazas ofertadas por ciclo formativo podería sufrir algunha modificación.

 

Oferta ordinaria, grao profesional básico, grao medio e grao superior, en ensinanzas sostidas con fondos públicos:

 

Oferta ordinaria, grao profesional básico en ensinanzas sostidas con fondos públicos:

 

Oferta modular na modalidade presencial, en ensinanzas sostidas con fondos públicos:

 

Oferta modular na modalidade a semipresencial e a distancia, en ensinanzas sostidas con fondos públicos:

 

Oferta de prazas para formación profesional dual intensiva:

 

Oferta de prazas de cursos de especialización:

 

Oferta de prazas para os módulos correspondentes a programas formativos básicos, en ensinanzas sostidas con fondos públicos:

 

Normativa relacionada 

Etiquetas: 
Tema: