SELE02

 

SELE02 - Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Ciclo formativo
Familia: Electricidade e electrónica
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SELE02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Desenvolver proxectos, así como xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento das infraestruturas comúns de telecomunicacións e de sistemas e equipamentos de telecomunicacións tales como redes de banda larga e de radiocomunicacións fixas e móbiles, sistemas telemáticos, de produción audiovisual e de transmisión, a partir da documentación técnica, da normativa e dos procedementos establecidos, asegurando o funcionamento, a calidade, a seguridade e a conservación ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
Empresas públicas e privadas do sector de servizos dedicadas ás telecomunicacións, a integración de sistemas, redes de banda larga, telemática e medios audiovisuais, como persoal desenvolvedor de proxectos, integrador de sistemas e supervisor da montaxe e omantemento das instalacións e infraestruturas, tanto por conta propia como por conta allea.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Axudante de proxectista, supervisor/ora da montaxe en instalacións de telecomunicacións para vivendas e edificios; técnico/a en verificación e control de equipamentos e instalacións de telecomunicacións, en supervisión, instalación, verificación e control de equipamentos de sistemas de radio e televisión en estudios de produción e sistemas de produción audiovisual, en supervisión, instalación, mantemento, verificación e control de equipamentos de sistemas de radiodifusión, en sistemas de seguridade electrónica e circuítos pechados de televisión, en redes locais e sistemas telemáticos, en sistemas de radioenlaces; especialista en integración, instalación e mantemento de equipamentos e sistemas informáticos e de sistemas de telecomunicación; xefe/a de obra en instalacións de telecomunicacións.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións 107 4
MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións 240 9
MP0559 Formación e orientación laboral 107 4
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil 133 5
MP0552 Sistemas informáticos e redes locais 213 8
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións 160 6
MP0560 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0561 Formación en centros de traballo 384
MP0558 Proxecto de sistemas de telecomunicacións e informáticos 26
MP0555 Redes telemáticas 105 6
MP0554 Sistemas de produción audiovisual 174 10
MP0556 Sistemas de radiocomunicacións 105 6
MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital 123 7
MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións 70 4

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Carballo 15002591 IES Monte Neme 881960050
Coruña, A 15005269 IES Urbano Lugrís 881960715
Culleredo 15005749 CIFP Universidade Laboral 881960820
Ferrol 15006754 CIFP Ferrolterra 981333107
Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago 881867601

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328
Monforte de Lemos 27007247 IES Francisco Daviña Rey 982828200

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32015050 CIFP A Farixa 988783012

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Cambados 36019396 IES Francisco Asorey 886159160
Pontevedra 36014489 CIFP A Xunqueira 886159860
Vigo 36017430 IES Ricardo Mella 886121001

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).