Modelo

 
CURSO 1972-73

Cargos

directivos


Director:
José Sánchez Reboredo
Vicedirector: Antonio Porta de la Encina
Secretario: Mª Teresa Martinez de la Hidalga y Suso
Vicesecretario:
Beatriz Romero Blanco
Xefe de estudos: Mauricio Maïssa Casenave
Director espiritual: Manuel Castiñeira Rodríguez

  Profesores  

 

Xeografía e Historia:
-Antonio Porta de la Encina
-Rosado Bellot Rosado
-Mercedes Campos Camiñas
-Beatriz Romero Blanco

Física e Química:
-Mª Dolores Pedrares Neo
-Carmen Pavón Vázquez
-Mª Carmen Ríos Iglesias
-Antonio del Real Losada
-Mª Teresa Martínez de la Hidalga y Suso


Lingua e Literatura Castelá:

-José Sánchez Reboredo
-Rosario Bellot Rosado
-Ana Mª Platas Tasende
-Mª Ángeles Pardo Vigo


Latín:

-Mª Josefa Lesquereux Muñíz
-Mª Concepción Sanmartín Brey
-Manuel Adolfo Baloira Bertolo

Francés:

-Leonor Taboada Fernández
-Mª Pilar Brabo Fernández
-Mauricio Maïssa Casenave

Ensinanza do Fogar:

-María Vizoso Durán

 Matemáticas:
-Mª Luisa Andrade Couce
-Angel del Río Vázquez
-Mª del Carmen Ríos Iglesias
-Jesús Garea Rodríguez López
-Mª Carmen Pavón Vázquez


Inglés:

-Rosario Bellot Rosado

Ciencias Naturais:

-Mª Esther Pereira Soto

Debuxo:

-Antonio del Real Losada

Grego:

-Manuel Adolfo Baloira Bertolo

Filosofía:

-Celestino Pérez de la Prieta

Educación Física:

-Mª Concepción Villar Durán
-Francisco González Sánchez
-Luis Carmelo Castro González


FEN:

-María Vizoso Durán
-Luis Carmelo Castro González

 

Alumnos  681