Calendario de probas extraordinarias para 2º BACHARELATO - 2023/24

  

No seguinte documento pódese consultar o Calendario das probas extraordinarias para 2º de bacharelato.

Para dúbidas concretas, falade co profesorado das respectivas materias.

  

                                           Procedemento de revisión e reclamación
 
 13 de xuño    Publicación das notas vía Abalar (15:00 horas
 
 14 de xuño    Revisión de notas co profesorado (10:25 a 14:25 horas)
 

 17 e 18 de xuño    Solicitude de revisión aos departamentos (na oficina e por

                                                                 escrito de 9:00 a 14:00 horas)*

*Para o caso de alumnado menor de idade as solicitudes de revisión e a recollida de resolucións serán a cargo dos pais, nais ou titor/a legal.