Calendario probas extraordinarias para 1ºBAC 23/24

  

Unha vez rematada a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria de 1º BAC, pendurarase un documento no que se poderá consultar o Calendario das probas extraordinarias para 1ºBAC.

  

  

 Procedemento de revisión e reclamación
 
 10 de xuño  Publicación das notas vía Abalar (22:00 h
 

 11 de xuño  Revisión de notas co profesorado (de

                                                                    10:25 a 14:25 h)

 

 11 e 12 de xuño  Solicitude de revisión aos departamentos (na

                                  oficina e por escrito ata as 14:00 horas)*

*Para o caso de alumnado menor de idade as solicitudes de revisión e a recollida de resolucións serán a cargo dos pais, nais ou titor/a legal.