Devolución dos libros de Bacharelato do Fondo da ANPA

O alumnado de 1º de Bacharelato deberá devolver os libros que ten en préstamo do Fondo da ANPA os días 1 e 2 de xullo, en horario de maña. Os libros das materias suspensas poderán esperar a setembro.

Para alumnado de 2º de Bacharelato anunciaremos nesta web os días de recollida dos libros, que será despois da celebración das EBAU.