IES Isidro Parga Pondal

Instituto de ensinanza secundaria, bacharelato, ciclos formativos e adultos

Rúa Muiño da Pintura, nº 4, 15100 Carballo, A Coruña

Teléfono: 881 88 03 71

Email: ies.parga.pondal@edu.xunta.gal

Horario: 08:00h - 22:00h

Horario administración: 09:00h - 14:00h

Segundo o Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que "se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario" (DOG, 29/04/88, corrección de erros, DOG, 03/05; 24/05, e 15/06/88 modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril, DOG do 17 de maio, e polo Decreto 324/1996); no seu artigo 51 "[..] Unha vez recibidas as actas, a xunta electoral do centro procederá á proclamación dos candidatos elixidos, dando traslado da copia das mesmas ó Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Contra as decisións da citada xunta poderase presentar por un prazo de quince días reclamación perante o Delegado Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. A resolución desta poñerá fin á vía administrativa."

Por tanto a dirección do centro, en representación da Xunta Electoral, fai público o resultado das eleccións:

Sector Alumnado

Manuel Galán Rodriguez

Alejandra Karyma Varela

Sector Profesorado:

Susana Blanco Gallego

Mª Basilisa Pacoret Balsa

Mª Rosario Matilde Varela

Sector PAS:

Josefa Mª García Costa

Sector nais/pais/titores ou titoras legales:

Begoña Recarey Calvelo

Constitución do consello escolar do centro

Segundo o Decreto citado, no seu artigo 52 "0 Consello Escolar constituirase, logo da convocatoria dos seus membros polo director do centro, dentro dos 10 días seguintes á proclamación dos candidatos electos".

 

Listado de novelas de lectura obrigatoria para este curso:

  • 1º ESO: Rip Van Winkle & The Legend of Sleepy Hollow, Washington Irving, Dominoes Starter, Oxford University Press.
  • 2º ESO: The Incredible Journey, Sheila Burnford, Activity Readers 2 ESO, Burlington Books.
  • 3º ESO: The Ghost Ship, Julie Hart, Activity Readers 3 ESO, Burlington Books
  • 4º ESO: Classic Ghost Stories, Retold by Sheila Scott, Activity Readers 4 ESO, Burlington Books.
  • 1º Bach: The Murders in the Rue Morgue and other stories, Edgar Allan Poe, Burlington International Readers B1 +, Burlington Books.

 

Click sobre a imaxe das novelas de 2º, 3º, 4º E.S.O Burlington Activity Readers para descargar as Activities.

 

As presentacións levaranse a cabo o día 15 xoves, de 12:00 a 14:00.

Tanto nas entradas como nas saídas haberá transporte escolar.

As presentacións faranse en tres quendas:

1-. Presentación dos alumnos e alumnas de 1º da ESO

2-. Presentación dos alumnos e alumnas de 2º, 3º e 4º da ESO

3-. Presentación do alumnado de Bach.

Despóis de cada presentación, cada grupo subirá ás súas aulas acompañadas polo seu titor ou titora.