Admisión e matrícula

Matrícula, admisión e reserva

Ante as confusións que está a ver coa reserva, admisión de alumnado novo de ESO e BACH e matrícula, facemos a seguinte aclaración. A reserva de praza para alumnado procedente dos colexios adscritos de primaria, e a admisión de alumnado novo de ESO e BACH para o próximo curso procedente doutros centros, están pechadas. Tan só restan a admisión de alumnado de FP e a matriculación de todo o alumnado do centro. Ambos os dous procesos prevese que teñan lugar a principios de xullo. Dos dous publicarase información na páxina web e enviarase un abalarMobil ás familias.

Proceso de ADMISIÓN de novo alumnado - ESO e Bacharelato

Restablecese o prazo para a presentación das SOLICITUDES DE ADMISIÓN de alumnado en ESO e BACH. O prazo iniciarase o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes. Publicaranse as listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido antes do 9 de xuño de 2020.

O procedemento para a presentación das solicitudes pode facerse de xeito telemático seguindo as instrucións que se detallan na seguinte páxina:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Tamén se poderán presentar solicitudes de xeito presencial no centro previa petición de cita a través do correo electrónico: ies.chapela@edu.xunta.gal No correo deberán indicar nome e número de teléfono para establecer contacto. A cita previa poderase concertar ademais a través do teléfono  do centro (886 110 610) en horario de 10:00 a 13:00. Preferiblemente este será tamén o horario de entrega de documentación. Acudirá un único adulto, sen acompañamento, respectando as distancias de seguridade e os protocolos que se indiquen. Prégase que nas instalacións do centro se porte mascarilla.

Estas medidas tómanse pola seguridade das traballadoras e traballadores do noso centro, e de toda a comunidade educativa. Moitas grazas.

Admisión Curso 2020-2021

 

Solicitude de Admisión Curso 20/21 - Alumnado de novo ingreso ESO - BACH

Prazo: 1 ao 20 de marzo

Documentación

Fotocopia do DNI ou folla de inscrición da alumna ou alumno no Libro de Familia.

Certificado de matrícula (con código XADE) no que conste o curso que estuda actualmente.

Padrón Familiar.

Matrícula 2019/20 - Información e Documentación

1º ESO      2º ESO      3º ESO      4º ESO

 

BACHARELATO

 

FPALUMNADO NOVO NO CENTRO

       ORDINARIO

       MODULAR

Cambio de modalidade no Bacharelato

Distribuir contido