Organigrama

Organigrama

Consello Escolar

 

Equipo directivo

Director: Miguel Pérez Lorenzo; Vicedirectora: Olga Rey Estraviz

Xefa de estudos Diúrno: Mª Elena Rodríguez Alonso; Xefa de estudos Adultos: Patricia Abad Barreiro

Secretaria: Josefa de la Concepción Blanco

 

Persoal docente

Departamentos didácticos e xefaturas

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Titoras e titores

Departamento de Orientación: Tamara Bermúdez Garea

Equipo Dinamización L. Galega: Isabel Alonso Barros

Coordinadora FCT: Mª Belén Nieto Castro

Coordinadora Biblioteca: Cristina Garabatos Cuadrado

Responsable Web: Mª Begoña Fernández Calvar

 

Persoal non docente

Auxiliares administrativasMª Cristina Crespo Santiago, Mª Jesús Marín Angulo

Conserxería: Ramón Nóvoa Pérez, Mª Concepción Barrosa Vázquez

Persoal de limpeza: Josefa Cabaleiro López, Celia Martínez Tourón, Fátima Entenza Martínez, Juan José Larrañaga Roqueiro

Distribuir contido