Organigrama

Organigrama

Consello Escolar

 

Equipo directivo

Director: Antonio Bas Corujeira; Vicedirector: Francisco Javier Silvela Sánchez 

Xefe de estudos Diúrno: Aleixandre Méndez Miguens; Xefa de estudos Adultos: Fátima Ferreiro Díaz

Secretario: Javier Soto Cid

 

Persoal docente

Departamentos didácticos e xefaturas

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Titoras e titores

Departamento de Orientación: Tamara Bermúdez Garea / Manuela Álvarez Rodríguez / Estefanía Fernández Vázquez

Equipo Dinamización L. Galega: Isabel Alonso Barros

Coordinadora FCT: Mª Belén Nieto Castro

Coordinadora Biblioteca: Cristina Garabatos Cuadrado

Coordinadora Edixgal: Mª Begoña Fernández Calvar

Coordinadora TIC: Pilar Saínza Arias Cerdeiriña

 

Persoal non docente

Auxiliares administrativasMª Cristina Crespo Santiago, Mª Jesús Marín Angulo

Conserxería: Ramón Nóvoa Pérez, Mª Concepción Barrosa Vázquez, Avelino Seoane Arjones

Persoal de limpeza: Josefa Cabaleiro López, Celia Martínez Tourón

Intérprete de signos: Mª del Carmen Feáns López

Coidadora: Mª José Martínez Pena

Distribuir contido