Organigrama

Organigrama

Consello Escolar

 

Equipo directivo

Director: Antonio Bas Corujeira

Vicedirector: Francisco Javier Silvela Sánchez 

Xefa de estudos Diúrno: Mª Nuria Redondo Frutos 

Xefa de estudos Adultos: Fátima Ferreiro Díaz

SecretarioAleixandre Méndez Miguens

 

Persoal docente

Departamentos didácticos e xefaturas

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Titoras e titores

Departamento de Orientación: Tamara Bermúdez Garea / María Novelle Figueroa / Alejandra Muiños Martínez / Blanca Thomas de Carranza Pozo

Equipo Dinamización L. Galega: Aldán Santamarina

Coordinadora FCT: Mª Belén Nieto Castro

Coordinadora Biblioteca: Naír García Abelleira

Coordinadora Edixgal: Mª Begoña Fernández Calvar

Coordinadora TIC: Pilar Saínza Arias Cerdeiriña

 

Persoal non docente

Auxiliares administrativasMª Cristina Crespo Santiago, Mª Jesús Marín Angulo

Conserxería: Ramón Nóvoa Pérez, Mª Concepción Barrosa Vázquez, Avelino Seoane Arjones

Persoal de limpeza: Josefa Cabaleiro López, Celia Martínez Tourón

Coidadora: Mª José Martínez Pena

Distribuir contido