Oferta Educativa

Oferta educativa do IES Chapela

Podes obter máis información sobre a oferta en Formación Profesional picando nas palabras subliñadas.

 

ESO e Bacharelato 

 ESO

 

1º  ESO

 

3º  ESO

 

2º  ESO

 

4º  ESO

  

BACHARELATO

 

1º BACHARELATO

Ciencias - H e CSS

 

 

2º BACHARELATO

Ciencias - H e CSS

 

 

 

FP - Ciclos Formativos 

Familia profesional

SANIDADE

 

 

C.M. Farmacia e Parafarmacia

 

C.S. Dietética

C.S. Documentación e Administración Sanitarias

 

Familia profesional

SERVIZOS á COMUNIDADE

 

 

C.M. Atención a Persoas en Situación de Dependencia (APSD)

 

C.S. Educación Infantil 

C.S. Integración Social

 

 

Todos os ciclos ofrécense en réxime ordinario (horario diúrno) e réxime de persoas adultas (oferta modular), salvo o C.S. Documentación, só en horario diúrno, e o C.S. Integración, exclusivo en oferta modular.

Dentro da oferta modular, os ciclos medios ofrécense na modalidade presencial, mentres que os ciclos superiores se ofrecen na modalidade semipresencial e a distancia.

Distribuir contido