Guías

Guía Xunta para a configuración da wifi do centro

Na seguinte ligazón está dispoñible a guía da Xunta para configurar a conexión á rede WIFI do centro.

Guía Xunta - Configuración wifi edu.xunta.gal

Guías útiles para o alumnado e as familias

Guía abalarMóbil

Guía abalarMóbil Mensaxería

Guía espazoAbalar - Familias

 

Guía activación WIFI - IES Chapela

Guía instrucións WIFI - UAC

 

Guía rápida Aula Virtual

 

Manual servizo videoconferencia Webex

Para poder conectarte a unha videoconferencia con Cisco Webex, podes facelo dende o móbil empregando a aplicación Cisco Webex Meetings, que descargarás dende PlayStore, ou dende o ordenador entrando na web

https://eduxunta.webex.com

Aquí tes un vídeo explicando o proceso:

 

Espazo abalar: Servizos dixitais educativos

Ciberseguridade AMTEGA - Unidade de Atención a Centros 881 99 77 01 

 

Distribuir contido