Avisos

Data da proba de competencia dixital do alumnado de ciclos medios de FP

A proba de competencia dixital da área 4 de nivel intermedio para alumnado de ciclos medios de FP será o próximo xoves 13 de xuño ás 17:00 horas na aula de informática do instituto. Prégase ás persoas inscritas que estean 15 minutos antes da proba (ás 16:45 horas) no vestíbulo do centro. 

Acreditación de competencia dixital para o alumnado de FP

O alumnado de 2º curso de ciclos medios do réxime ordinario, así como o alumnado de ciclos medios do réxime de persoas adultas que titulase ou titule durante este curso 2023-24, pode solicitar inscribirse ás probas de competencia dixital.

O alumnado interesado que reúna os requisitos indicados deberá cubrir esta solicitude (marcando a opción de inscrición na Área 4 do nivel intermedio e, no caso de menores de idade, incluíndo a autorización da nai / pai / persoa titora legal que figura no impreso) e presentala na secretaría do centro ou en xefatura de estudos ata o 22 de maio ás 13:00 horas.

Tedes toda a información da convocatoria nesta ligazón e un resumo da información aquí.

Convocatoria de probas libres para a obtención de títulos de FP - Curso 2023-24

Xa están convocadas as probas libres para a obtención de títulos de FP do curso 2023-24. Como novidade, nesta convocatoria ofértanse por primerira vez probas do título LOXSE do Ciclo Superior de Dietética.

Podedes ver abaixo o calendario de admisión:

Así mesmo, podedes consultar máis información aquí.

O calendario de realización das probas, así como as programacións dos módulos, subiranse nas próximas semanas no apartado de probas libres da nosa web.

Recollida de títulos

O seguinte alumnado pode recoller o seu título na secretaría do centro identificándose co seu DNI/NIE (ou asinando a correspondente autorización se vén outra persoa, debendo achegar esta o seu DNI/NIE e copia do DNI/NIE da persoa da que vén en representación):  

  • Alumnado que titulou na ESO no ano 2022 (e anos anteriores).
  • Alumnado de Bacharelato que fixo o depósito do título no ano 2022 (e anos anteriores).
  • Alumnado de ciclos formativos que fixo o depósito do título no ano 2022 (e anos anteriores).

Recollida de Títulos

O alumnado que rematou os seus estudos de 4º ESO no ano 2021 pode recoller o seu título na secretaría do centro identificándose co seu DNI.

 

Así mesmo, tamén pode recoller o seu título o alumnado que fixo o pago de taxas para a expedición do título no ano 2021 dos seguintes estudos:

- Bacharelato

- CM APSD

- CM Farmacia e Parafarmacia

- CS Documentación e Administración sanitaria

- CS Educación Infantil

- CS Integración Social

Distribuir contido