Benvida

PLAN PROXECTA é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores. Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa e favorecer a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, un dos principais obxectivos deste plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega.

Ofrecémosvos aquí o seguimento dos nosos plans para o Curso 2019/20:

 

EDUCACIÓN PATRIMONIAL - Mirando polo camiño: os tesouros de Chapela (1º ESO)

PROXECTO RÍOS - Muíños e regatos: paraísos baixo o lixo (2º ESO)

REDE DE CENTROS ESCOLARES SOLIDARIOS - Acompáñote no camiño (4º ESO - 1º BACH)