Matrícula Ciclos Ordinario 1º Curso

Presentación presencial dos documentos na secretaría do centro en horario de 9:00 a 13:00

 

Documentación:

1. Impreso de matrícula: descárgao en http://www.edu.xunta.gal/fp/

2. Fotocopia do DNI.

3. Xustificante de ter pagado o Seguro Escolar. (1,12 €/ ABANCA ES6220805103343040003924)

As persoas maiores de 28 anos están exentas

4. Certificado académico: fotocopia e amosar orixinal.

5. Dúas fotos. 

 

 alumnado repetidor de 1º traerá a seguinte documentación: pica aquí