Benvido/a ao IES Politécnico de Vigo, queremos dar resposta ás túas necesidades de formación.

 

Aula Virtual fse
 

 

INSTRUCIÓNS PARA A ADMISIÓN ESO-BACHARELATO CURSO 2018-19

O prazo para a presentación de solicitudes para a admisión do alumnado para ESO e BACHARELATO para o curso 2018-19 abrangue dende o 1 de marzo ata o 20, ambos días incluídos.

Terán consideración de fora de prazo as presentadas entre o 21 de marzo e o 10 de xullo, ambos días incluídos. As presentadas con posterioridade a eses días serán consideradas como extraordinarias e terán que axustarse á casuística establecida no capítulo VII da orde de 12 de marzo de 2013. 

Solicitude

Anexo A

Folla de optativas da ESO.

Folla de optativas de BACHARELATO DE ARTES.

Folla de optativas de BACHARELATO DE CIENCIAS.

Folla de instrucións e prazos.

Os datos económicos son os relativos o IRPF do ano 2016 presentado no ano 2017, suma da base impoñible xeral (casilla 392) e base impoñible do aforro (casilla 405).

 

OFERTA DE PRAZAS VACANTES PARA ESO-BACHARELATO PARA O CURSO 2018-19

 

VACANTES ESO                                     VACANTES BACHARELATO

1º ESO----3                                               1º ARTE-----------------------75

2º ESO----3                                               1º ARTE VESPERTINO---25

3º ESO----6                                               1º CIENCIAS-----------------47

4º ESO----0                                               2º ARTE-------------------------0

                                                                  2º ARTE VESPERTINO---- 0

                                                                 2º CIENCIAS------------------10 

O prazo para presentar solicitudes de admisión para estudar o curso 2018/2019 Educación secundaria obritagoria e bacharelato abrangue dende o día 1 ao 20 de marzo.

NORMATIVA

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do a lumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Segundo o sorteo público efectuado o 27/02/2018, en caso de empate de puntuación para unha mesma praza, as letras de desempate son Z-T para o primeiro apelido e C-J para o segundo

 

 

 

 

 

Convocatoria Aberta De Bolsas ERASMUS +

Convocatoria aberta de Catro Bolsas ERASMUS+  para PROFESORADO e PERSOAL de ADMINISTRACIÓN e SERVIZOS en Ciclos Superiores.O prazo de presentación da solicitude rematará o LUNS 12 MARZO 2018 ás 13:00 h. Para resolver calquera dúbida están PROGRAMADAS DÚAS CHARLAS (mañá e tarde), nas horas do RECREO, o MARTES 6 DE MARZO DE 2018 na SALA DE PROFESORES do Instituto.

 

 LIGAZÓNS:

 

Entroido 2018

O Entroido no IES Politécnico de Vigo 

 

Axudas para actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018

 

Táboa de resumo: AXUDAS

Máis información: DOGA

 

Prazo solicitude: ata o 7 de marzo de 2018 inclusive.

Distribuir contido