DATAS RECOMENDADAS DE MATRÍCULA ESO E BACHARELATO CURSO 2024-25

ENSINANZAS                                                                   DATAS

2º BACH (Alumnado IES Politécnico con todo 1ºBACH aprobado en convocatoria ordinaria)        18-21 xuño

1º ESO                                                                                                     1-2 xullo

1º BACH                                                                                                  26-28 xuño

2º BACH (repetidores e aprobados en avaliación extraordinaria)                                            3-4 xullo 

2º..3º..4º..ESO                                                                            4-8 xullo

 

Follas de matrícula:

Folla de matrícula ESO. Descargar aquí.

Folla de matrícula Bacharelato. Descargar aquí.

 

 

 

FONDO LIBROS E AXUDA MATERIAL CURSO 2024/25

ORDE DO 7 DE MAIO DE 2024.

PRAZO DE SOLICITUDE: DENDE O 21 DE MAIO ATA 21 DE XUÑO(ámbolos dous inclusive)

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: 12 DE XULLO

RECLAMACIÓN: 15 E 16 DE XULLO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 26 DE XULLO

INFORMACIÓN

FORMAS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

  • Solicitude cuberta e anexo II
  • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libaro de familia ou ete non reflicta a situación en 31 de decembro de 2022, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
    • Setenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser ocaso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.
    • Certificado ou volante de convivencia.
    • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

NOVA FOLLA DE MATRICULA ABAU 2024

Nova folla de matrícula da ABAU 2024.Pica aquí.

 

Os alumnos de 2º de bacharelato que se deban matricular na convocatoria ordinaria da abau deberán imprimir esta nova folla de matricula e destruir a que se lle entregou está mañá, a ciug achegou está última o final desta mañá.

 

 

NORMAS SOBRE O USO DO MÓBIL NO CENTRO

Está totalmente prohibido o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos durante a xornada escolar, períodos lectivos e non lectivos.

Considéranse períodos non lectivos os seguintes: as entradas e saídas, o tempo de recreo, os períodos dedicados ao desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares.

De maneira excepcional poderán empregarse como ferramenta pedagóxica sempre previa autorización e supervisión do profesorado.

ADMISION ESO/BACHARELATO CURSO 2024/25

PRAZO DE ADMISION PARA ESO E BACHARELATO: Do 1 ó 20 de marzo.

Información detallada dos prazos: prema aquí.

Solicitude de admisión en castelan: prema aquí.

Solicitude de admisión en galego: prema aquí.

Asistente informático para solicitude web: prema aquí.

Normativa: prema aquí

Folla optativas ESO: prema aquí.

Folla optativas BACHARELATO ARTES: prema aquí.

Folla optativas BACHARELATO CIENCIAS: prema aquí.

Formación Práctica de Loita Contra o Lume do alumnado do Ciclo Superior de Prevención de Riscos

O ALUMNADO DO CICLO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS PROFESIONAIS REALIZA UNHA FORMACIÓN PRÁCTICA EN LOITA CONTRA O LUME

 

Como en cursos anteriores o alumnado de 1º do CS Prevención de Riscos Profesionais acudiu o luns 10 de xuño ás instalacións de Seganosa en Salvaterra do Miño para poñer en práctica os coñecemos adquiridos módulo de Emerxencias sobre extinción do lume mediante emprego de extintores tanto de pó como CO2 e mangueiras. Agradecemos ao persoal de Seganosa a súa colaboración na formación do noso alumnado.

Obradoiro Primeiros Auxilios 1º de CS de Prevención de Riscos Profesionais

O pasado xoves, 30 de maio o alumnado de 1º curso do Ciclo Superior de Prevención de Riscos Profesionais participou de xeito activo neste obradoiro impartido pola asociación VODEA co obxectivo de poñer en práctica os coñecementos adquiridos en primeiros auxilios no módulo de Emerxencias.

 

Como en cursos anteriores, agradecemos ao voluntariado de Vodea a suá dispoñibilidade para compartir co noso alumnado os protocolos de actuación en primeros auxilios.

VISITA A EMPRESAS DA CONSTRUCIÓN CO ALUMNADO DO CS PROXECTOS DE EDIFICACIÓN

O pasado xoves 9 de maio organizamos  no contrato-programa Innova e coa colaboración do Departamento de Edificación e Obra Civil unha saída para que o alumnado tivese a ocasión de coñecer de primeira man diferentes materiais e solucións construtivas que ofrecen tres empresas da nosa contorna: Forjados Hermanos Durán, Granichan e Casa Bio, as cales lle agradecemos a magnífica acollida que nos fixeron. 

Acceso e Admisión Nas Ensinanzas Artísticas Superiores de Galicia para o curso 2024/2025

 

Xa saiu  a Resolución do 16 de abril de 2023 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Galicia para o curso 2024/25.

 

O prazo de  Incripción  esta comprendido entre o 26 de abril e o 21 de maio de 2024. As persoas aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato poderán presentar solicitude ata o día 25 de XUÑO.

As solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en https://www.edu.xunta.gal/eas/ e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Importante seguir instrucciones GUÍA INSCRICIÓN

A PROBA DE ACCESO para quién no reuna os requisitos académicos ( proba sustitutiva dos requisitos de titulación) celebrarase o 30 de maio de 2024 no IES San Clemente, de Santiago de Compostela

 As PROBAS ESPECÍFICAS de acceso ás ensinanzas artísticas superiores terán lugar nos centros de ensinanzas artísticas superiores de Galicia, segundo o calendario que figura nos anexos da resolución.

LIGAZÓNS DE INTERESE

O IES POLITÉCNICO de VIGO acada a MEDALLA DE PRATA na competición SPAINSKILLs 2024

 

PEDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, alumno do CS Programación da produción en fabricación mecánica, acompañado polo seu titor Javier Fondevila Blanco, acada a MEDALLA DE PRATA na competición a Fresado CNC  nas SpainSkills 2024 celebradas no Ifema do 9 ao 13 de abril.

Parabéns ao alumno e o seu titor!!

Parabéns tamén aos alumnos co Curso de Especialización de Robótica Colaborativa Yago Couso Del Río e Nerea Cabaleiro Bastos co seu titor Antonio Ramilo que participaron nas SKILLs de demostración.

 

28 DE ABRIL DÍA DA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Como todos os anos a Organización Internacional do traballo (OIT) conmemora o DÍA MUNDIAL DA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO. Este ano ten como finalidade reflexionar sobre as repercusións do cambio climático na seguridade e saúde das persoas traballadoras.

Algúns exemplos de riscos laborais agravados polo cambio climático son o estrés térmico, a radiación UV, a contaminación atmosférica, os accidentes industriais graves, os fenómenos meteorolóxicos extremos, o aumento das enfermidades transmitidas por vectores e a maior exposición aos produtos agroquímicos. Estes, poden afectar tanto á nosa saúde física como o noso benestar emocional.

O alumnado e  o profesorado do Ciclo Superior de Prevención de Riscos Laborais do IES Politécnico convidámosvos a conmemorar este día lembrando a todas as persoas traballadoras falecidas neste ano en Galicia por mor do traballo.

 

A nosa compañeira Isabel Rodríguez preparounos un vídeo para  conmemorar  o 28 de abril de 2024.

 

XORNADA DEMO DE M3MH NO IES POLITÉCNICO DE VIGO

O IES Politécnico de Vigo continúa na innovación tecnolóxica da man das empresas colaboradoras.

O pasado martes 19 de marzo Innovalia Metrology realizou una demo para alumnado e para empresa do software M3MH. Software metrolóxico deseñado para Máquinas Ferramentas.

A SITUACIÓN LABORAL E EMPRESARIAL ACTUAL EN VIGO E COMARCA

O departamento de FOL organiza para o alumnado de Ciclos formativos de adultos unha charla acerca da situación laboral e empresarial en Vigo e a súa comarca. O relator é Guillermo Hermida da consultora UNIGALIA.

 

VACANTES ESO-BACHARELATO PARA O CURSO 2024-25

Número de vacantes para a ESO e Bacharelato. Pique aquí.

 

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS

RESERVA CURSO 2024/25 PARA 1º ESO

Todas as solicitudes presentadas foron admitidas.

CHARLA TÉCNICA: FLUXO DE INFORMACIÓN, MATERIAIS E CADEA DE SUBMINISTRACIÓN. PLANIFICACIÓN ORIENTADA A DEMANDA

José Manuel Barbeira, da empresa Smartlog, impartiu unha charla/conferencia ao alumnado de adultos de fabricación mecánica sobre a estrutura e tendencias na Programación da Produción en Fabricación Mecánica.

smartlog1

Distribuir contido