Ampliación do prazo de solicitudes para ciclos formativos na modalidade DUAL

Ampliase o prazo para presentar solicitudes naqueles ciclos de FP na modalidade de DUAl, ata que se cubran todalas prazas.

Benvido/a ao IES Politécnico de Vigo, queremos dar resposta ás túas necesidades de formación.

 

Aula Virtual fse
 

 

LISTAXE PROVISIONAL FONDO LIBROS CURSO 2018-19

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

LISTAXE PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

Para coñecer a documentación que lle falta ós excluidos, teñen que dirixirse á secretaría do centro.

O IES POLITÉCNICO DE VIGO OFERTA PRAZAS EN FP DUAL

 

FP DUAL IES POLITÉCNICO DE VIGO-BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L.

 

 

 • CICLO MEDIO MANTEMENTO ELECTROMECANICO.
 • CICLO SUPERIOR MECATRÓNICA INDUSTRIAL

 

 

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 25 de Xuño ata 3 de Xullo

Máis información

 

 

Premio Actividade Creativa Plan Proxecta “Clases Sen Fume”

Premio Actividade Creativa Plan Proxecta : “ Clases Sen Fume” para unha clase exemplo de convivencia e de hábitos saudables.
En Palacio de Congresos. Santiago de Compostela.
Convocados por Consellerías de Sanidade e Educación.

A aula de 2A de ESO foi galardoada pola súa Actividade Creativa no Programa Clases Sen Fume do Plan Proxecta , que ten como obxectivo evitar o inicio do consumo de tabaco cun compromiso individual e colectivo na realización do seu proxecto.

Foi unha xornada chea de emocións que compartimos con outros centros de Galicia tamén seleccionados para a final. 

Finalmente, o alumnado de 2 A de ESO do IES Politécnico de Vigo recibía  o 3 premio,  que  disfrutarán no parque acuático “Aquapark”.

 

Convocadas prazas nos Centros Residenciais Docentes para estudos postobrigatorios 2018

Convócanse prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2018/2019.

LIGAZÓNS

INFORMACIÓN SOBRE AS AXUDAS PARA A FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2018

Sairón publicadas as listaxes definitivas das axudas a formación en linguas estranxeiras no ano 2018.

Estás listaxes poderán ser consultadas na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle.

Ábrese un prazo de 5 días naturais para que os soliictantes fagan o pago da achega familiar e lle remitan á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través dun rexistro oficial ou mediante correo ordinario, a seguinte documentación:

 • Aceptación ou renuncia á axuda (anexo III da Orde de convocatoria).
 • Xustificante bancario do pagamento á empresa adxudicataria dos cursos no número de conta bancaria indicado no menú "3. Estado solicitude" da páxina web do programa. Este pagamento non téra devolución no caso de renuncia posterior. A non xustificación do ingreso da cantidade indicada dentro do prazo impica a renuncia á praza adxudicada.

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2018/19

 

ORDEN DE 9 DE MAIO sobre "Axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2018/19"

Para ter dereito á axuda, é condición imprescindible devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2017/18

PRAZOS:

PRESENTACIÓN:DO 22 DE MAIO O 22 DE XUÑO(ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE)

LISTA PROVISONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: 12 DE XULLO

RECLAMACIÓN: 13 E 14 DE XULLO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 14 DE SETEMBRO.

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

 

 

Documentación para a presentación

 • As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:
  • a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
  • b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
   • 1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
   • 2º. Certificado ou volante de convivencia.
   • 3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
Distribuir contido