Benvido/a ao IES Politécnico de Vigo, queremos dar resposta ás túas necesidades de formación.

 

Aula Virtual fse
 

 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2018/19

 

ORDEN DE 9 DE MAIO sobre "Axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2018/19"

Para ter dereito á axuda, é condición imprescindible devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2017/18

PRAZOS:

PRESENTACIÓN:DO 22 DE MAIO O 22 DE XUÑO(ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE)

LISTA PROVISONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: 12 DE XULLO

RECLAMACIÓN: 13 E 14 DE XULLO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 14 DE SETEMBRO.

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

 

 

Documentación para a presentación

 • As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:
  • a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
  • b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
   • 1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
   • 2º. Certificado ou volante de convivencia.
   • 3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

II Semana Da Diversidade LGBTIQA+

HFGHFH

RECTIFICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS 1º BACHARELATO ARTES CURSO 2018-19

LISTAXE DEFINITIVA 1º BACHARELATO DE ARTES

 

ACLARACIÓNS:

 • OS 75 PRIMEIROS ALUMNOS ADMITIDOS DA LISTAXE CORRESPONDEN A QUENDA DE RÉXIME ORDINARIO NO TURNO DA MAÑÁN.
 • DO Nº 76 ATA 108(ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE) ESTÁN ADMITIDOS NA QUENDA DE RÉXIME ORDINARIO NO TURNO DE TARDE.
 • DO 109 ATA O FINAL ESTÁN NO ADMITIDOS.

Cervantes, el Quijote y su aportación a la novela occidental

    El día 27, dentro de las actividades organizadas por el Dpto. de Lengua Castellana y Literatura, de 12:50 a 14: 30, tuvo lugar en el Paraninfo del Instituto una conferencia del Catedrático de Literatura española de la Universidad de Vigo José Montero.

    El acto fue presentado por la profesora María Fontenla y al mismo asistieron todos los alumnos de 1º de Bachillerato diurno. Durante la celebración del acto, seis alumnos del Bachillerato de Artes realizaron un dibujo del conferenciante. Estos retratos fueron regalados a José Montero, quien a su vez regaló varios libros de su autoría al Instituto y firmó otros que ya existían en la Biblioteca.

En la entrada del Centro los alumnos de Bachillerato montaron unha exposición de dibujos y fotografías sobre "El Quijote" y una instalación que recreaba la mesa de trabajo de Cervantes, que estuvieron expuestos durante una semana.

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS ALUMNADO 2018

 

Están dispoñibles as listaxes provisionais de seleccionado/as e de suplentes, ordenados por puntuación, pódense consultar na:

 

--Secretaría do centro.

--Na web da convocatoria (http://www.edu.xunta.es/axudasle)

Distribuir contido