Inicio

Aplicación de xestión das solicitudes de praza para centros de ensinanzas artísticas superiores.

Os menús que se amosan neste momento son:

  1. Inicio: O punto no que se atopa lendo vostede, cunha descrición rápida da aplicación.

 

 

 

ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
PROBAS DE ACCESO PARA O CURSO 2020/2021

 

Prazo de presentación das solicitudes:

 

 

Desde o 18 ata o 29 de xuño de 2020 (ambos os dous días incluídos), estará aberto o prazo de presentación das solicitudes para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores (Diario Oficial de Galicia núm. 118, do 17 de xuño de 2020).

 

Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude xunto coa documentación requirida na Secretaría do centro.

 
Ensinanzas superiores de Música:
Resolución do 04 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2020/21.
 
 
Ensinanzas superiores de Deseño:
Resolución do 04 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/21.
 
 
Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais:
Resolución do 04 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/21.
 
 
Ensinanzas superiores de Arte Dramática:
Resolución do 04 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2020/21.
 
 
 
Formularios para as persoas que non poidan realizar solicitude de xeito telemático:
 


2) Ensinanzas superiores de Deseño:
    2.2 acceso directo

3) Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais:
    3.2 acceso directo