Inicio

Aplicación de xestión das solicitudes de praza para centros de ensinanzas artísticas superiores.

Os menús que se amosan neste momento son:

  1. Inicio: O punto no que se atopa lendo vostede, cunha descrición rápida da aplicación.

 

 

 

 

 ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

ACCESO E ADMISIÓN 2024/25

 

Prazo de presentación das solicitudes:

 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde o día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 21 de maio de 2024 (ambos os dous días incluídos).

Para as ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, de Conservación e Restauración de Bens Culturais, e de Deseño, as persoas aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato poderán presentar solicitude ata o 25 de xuño de 2024, inclusive.


En todo caso, para completar o proceso de inscrición deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría do centro educativo que corresponda, segundo se indica no apartado terceiro da resolución.

 

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan probas e se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2024/25.

 
 
 
Formularios para as persoas que non poidan cumprimentar a solicitude de xeito telemático nesta aplicación:
 
 
1) Ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática
 
2) Ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais::
    2.1 acceso mediante proba específica
    2.2 acceso directo
 
3) Ensinanzas superiores de Deseño:
    3.1 acceso mediante proba específica   
    3.2 acceso directo
 
4) Ensinanzas artísticas superiores de Música