Inicio

Aplicación de xestión das solicitudes de praza para centros de ensinanzas artísticas superiores.

Os menús que se amosan neste momento son:

  1. Inicio: O punto no que se atopa lendo vostede, cunha descrición rápida da aplicación.

 

 

 

 

 ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

ACCESO E ADMISIÓN 2023/24

 

Prazo de presentación das solicitudes:

 

 

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde o 21 de abril ata o 22 de maio de 2023 (ambos os dous días incluídos).

Para as ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática, de Conservación e Restauración de Bens Culturais, e de Deseño, as persoas aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato poderán presentar solicitude ata o 26 de xuño de 2023, inclusive.


En todo caso, para completar o proceso de inscrición deberase presentar unha copia da solicitude, xunto coa documentación requirida, na secretaría do centro educativo.

 
Ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática::
Resolución do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática para o curso 2023/24.
 
 
Ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais:
Resolución do 4 de abril de 2023,  da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2023/24.
 
 
Ensinanzas artísticas superiores de Deseño:
Resolución do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2023/24.
 
Resolución do 14 de xuño de 2023 pola que se modifica a Resolución do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2023/24.
 
 
Ensinanzas artísticas superiores de Música:
Resolución do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Música para o curso 2023/24.
 
 
 
Formularios para as persoas que non poidan cumprimentar a solicitude de xeito telemático nesta aplicación:
 
 
1) Ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática
 
2) Ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais::
    2.2 acceso directo
 
3) Ensinanzas superiores de Deseño:
    3.2 acceso directo
 

5) Máster en ensinanzas artísticas