Electricidade

Domótica con Knx/Eib

Comunicacións industriais. Practica 04

Nesta práctica facemos unha comunicación full-duplex entre dous dispositivos serie. Para iso elaboramos un programa en CSharp que permitirá enviar e recibir datos polo porto serie. Ditos datos serán interpretados como caracteres ASCII e podemos visualizalos nun cadro de texto.

Comunicacións industriais. Práctica 03

Nesta práctica facemos unha comunicación semiduplex (half-duplex) entre un autómata S7-200 e un PC. É necesario explicar antes o funcionamento do protocolo RS-232 e RS-485 para que o alumno entenda a necesidade de elaborar unha comunicación "ordenada" no tempo entre os dous interlocutores.

Material complementario

Este "material complementario" emprégoo habitualmente co alumnado, para que teñan unha idea moi xeral de certos aspectos que non se tratan en profundidade nos módulos que imparto, pero que poden ser útiles, sobre todo para aqueles que non veñen dun bacharelato de ciencias. Convido a quen queira a que o corrixa, pero tamén a que o modifique e mellore. En calquera caso, agradezo que me avisedes, para así ir mellorándoo entre todos, se vos parece útil.

Está escrito en LaTeX, e é por iso que no arquivo .zip inclúo a fonte e as imaxes.

Comunicacións industriais. Práctica 02

Nesta segunda práctica traballamos xa unha comunicación serie entre un autómata e un PC. Previamente haberá que explicar o funcionamento do porto serie e as normas RS-232 e RS-485. Tamén é necesario dar a coñercer como funciona o protocolo Freeport de Siemens para os S7-200.

 

 

 

Comunicacións industriais. Práctica 01

Esta é unha primeira práctica para refrescar conceptos de programación en CSharp. Na mesma vemos como incorporar unha librería de enlace dinámico creada por nós, e como traballar cos compoñentes iocomp que nos permiten elaborar interfaces gráficas con procesos industriais.

 

 

 

Título Profesional Básico en Electricidade e Electrónica

 

 Electricidade e electrónica

 

Borrador do Título Profesional Básico en Electricidade  e Electrónica 
   
Módulos profesionais 1º Curso  
   
Módulo Horas
   
Ciencias aplicadas I 175
Comunicación e sociedade I 206
Instalacións eléctricas e domóticas 296
Equipamentos eléctricos e electrónicos 233
   
   
 Módulos profesionais 2º Curso  
   
 Módulo Horas
   
Comunicación e sociedade II

135

Instalacións de telecomunicacións 205
Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos 206
Ciencias aplicadas II 162
   
   
Formación en centros de traballo 320
   
 

 

 

Ciclos Formativos da Familia Profesional de Electricidade

logo

Formación Profesional Básica:

 

Réxime Ordinario:

Réxime Adultos: Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas

O currículo é o mesmo que o ciclo polo réxime ordinario, non tendo que cursar os módulos en dous anos.

Horario de 1º para o curso 2013/14 (Pode haber axustes de última hora nos horarios)

Réxime Adultos: Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

O currículo é o mesmo que o ciclo polo réxime ordinario, non tendo que cursar os módulos en dous anos.

Horario de 1º para o curso 2013/14 (Pode haber axustes de última hora nos horarios)

Réxime Adultos: Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial

O currículo é o mesmo que o ciclo polo réxime ordinario, non tendo que cursar os módulos en dous anos.

Horario de 1º para o curso 2013/14 (Pode haber axustes de última hora nos horarios)

Distribuir contido