Educación de persoas adultas

Lexislación sobre Educación de persoas adultas

SITIO WEB EDUCACIÓN DE ADULTOS

Circular 5/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que imparten ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2016/2017.

CIRCULAR 4/2016, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA, PARA A ORGANIZACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DAS ENSINANZAS DE BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTANCIA, NOS IES E CENTROS EPA AUTORIZADOS PARA IMPARTILAS, NO CURSO 2016/17

Circular 9/2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2011/2012.

Circular 8/2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instruccións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2011/2012.

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

Distribuir contido