Departamento de Mantemento

O IES Politécnico de Vigo colabora coa Policía Local con viseiras impresas en 3D

O departamento de Instalación e Mantemento do IES Politécnico de Vigo imprime en 3D viseiras protectoras para a Policía Local de Vigo, o profesor Marcos Febreiro xa leva feitas máis de 1000 na súa casa.

O profesor Marcos Febreiro do IES Politécnico está deseñando e imprimindo pantallas de protección para o COVID19

 

O profesor Marcos Febreiro do IES Politécnico está deseñando e imprimindo pantallas de protección para o COVID19. 

Os acetatos mais o plástico foron donados polo Politécnico de Vigo.

 

 

PROFESORADO 2023/2024

 

Instalación e mantemento

 

 

 

 

 

 

 PROFESORADO 2023 / 2024 

 

 

PROFESOR/A

 

MÓDULOS IMPARTIDOS

 CARGO 

Mar Castrillón González

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

Montaxe e mantemento de liñas

Xefa departamento
Manuel Guntín Losada

Elementos de máquinas

Procesos e xestión do mantemento e calidade

 
Juan Pablo Gómez Torres

 Riscos físicos e ambientais

Riscos químicos e biolóxicos ambientais 

Titor 1º CS Prevención de riscos
Marcos Febrero Fernández

Procesos de fabricación

Técnicas de fabricación 

Titor 1º CM Mantemento electromecánico
Francisco José Rodríguez Martínez

Sistemas mecánicos

Montaxe e mantemento mecánico 

Titor 1º CS Mecatrónica Industrial 
Miguel Gómez Torreiro

 Integración de sistemas

 
Teresa Prado

Procesos productivos

Dinamizadora FP dual

Titora CE Fabricación Intelixente

 Laura Sánchez López

Automatismos pneumáticos e hidráulicos duall

Titora 1º CM Mantemento electromecánico dual
 Mirian Lamas Rodríguez Montaxe e mantemento de liñas dual  
Arturo Pereira Martínez

Sistemas mecánicos dual

Montaxe e mantemento mecánico dual

Técnicas de fabricación dual

Titor 2º CM Mantemento electromecánico dual
Anxo Vidal Míguez 

Simullación sistemas mecatrónicos

Configuración de sistemas mecatrónicos 

Titor 2º CS Mecatrónica Industrial 
David Sáez Sanz

 Riscos derivados das condicións de seguridade

Elementos de máquinas dual

Procesos e xestión do mantemento e calidade dual

 
Distribuir contido