Claustro

Claustro de profesorado

O IES POLITECNICO DE VIGO conta cun equipo de: 148 profesores
distribuidos en: 20 departamentos/seminarios

Departamento  Nº Profesores
Bioloxía e Xeoloxía 3
Debuxo 10
Edificación e Obra Civil
18
Educación Física 2
Electricidade 24
Filosofía 4
Física e Química 4
Formación e Orientación Laboral 10
Francés 2
Inglés 8
Lingua Castelá 6
Lingua Galega 7
Matemáticas 7
Fabricación Mecánica 25
Mantemento e Serv. a Produc. 5
Música 1
Orientación Pedagóxica 3
Relixión 1
Tecnoloxía 3
Xeografía e Historia 5
Distribuir contido