Admisión e matrícula

LISTAXE DE ADMITIDOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CURSO 2019-20

LISTAXE DE ADMITIDOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CURSO 2019-20

 

TODOS OS ADMITIDOS TERÁN QUE FORMALIZAR A MATRICULA ENTRE Ó 13 DE SETEMBRO E Ó 20 DE SETEMBRO. A NON FORMALIZACIÓN DA MATRICULA IMPLICA A PERDIDA DA PRAZA.

FORMACION PROFESIONAL BASICA CURSO 2019-20

NÚMERO DE PRAZAS: 18

PRAZO DE SOLICITUDE: DO 2 DE SETEMBRO ATA Ó 12 DE SETEMBRO ATA A 13.00

SOLICITUDE

INFORMACIÓN

OFERTA 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS BACHARELATO-ESO CURSO 2019-20

BACHARELATO:

1º BACHARELATO DE ARTES

1º BACHARELATO DE CIENCIAS

2º BACHARELATO DE ARTES

2º BACHARELATO DE CIENCIAS

 

ESO:

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

NOTA IMPORTANTE PARA 1º BACHARELATO DE ARTES:Os alumnos que estén comprendidos entre a franxa numérica do posto 1 ó posto 75 entrarán na quenda da mañán. Do posto 76 ó 108 entrarán na quenda da tarde.

DEBERÁN FORMALIZAR A MATRICULA EN PRAZO:

APROBADOS EN XUÑO DENDE Ó 26 DE XUÑO ATA Ó 11 DE XULLO.

APROBADOS EN SETEMBRO DENDE Ó 1 DE SETEMBRO ATA Ó 10 DE SETEMBRO.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS BACHARELATO-ESO CURSO 2019-20

BACHARELATO:

1º BACHARELATO DE ARTES

1º BACHARELATO DE CIENCIAS

2º BACHARELATO DE ARTES

2º BACHARELATO DE CIENCIAS

 

ESO:

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

PERIODO DE RECLAMACIÓN: DO 25 DE ABRIL Ó 2 DE MAIO

NOTA IMPORTANTE PARA 1º BACHARELATO DE ARTES:Os alumnos que ésten comprendidos entre a franxa numérica do posto 1 ó posto 75 entrarán na quenda da mañán. Do posto 76 ó 108 entrarán na quenda da tarde.

OFERTA DE PRAZAS VACANTES PARA ESO-BACHARELATO PARA O CURSO 2019-20

 

 

VACANTES ESO                                            VACANTES BACHARELATO

1º ESO-----3                                                1º ARTES-----------------75

2º ESO-----7                                                1º ARTES VESPERTINO--25

3º ESO-----0                                                1º CIENCIAS--------------33

4º ESO-----8                                                2º ARTES------------------0

                                                                  2º ARTES VESPERTINO----5

                                                                  2º CIENCIAS---------------8

 

As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "E" e "C"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "U" e "P".

 

NORMATIVA APICABLE

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

INSTRUCIÓNS PARA A ADMISIÓN ESO-BACHARELATO CURSO 2019-20

O prazo para a presentación de solicitudes para a admisión do alumnado para ESO e BACHARELATO para o curso 2019-20 abrangue dende o 1 ata o 20 de marzo, ámbolos dous días incluídos.

Terán a consideración de fora de prazo as presentadas entre o 21 de marzo e o 10 de xullo, ámbolos dous días incluídos. As presentadas con posterioridade a eses días, serán consideradas como extraordinarias e téran que axustarse á casuística establecida no capítulo VII do 12 de marzo de 2013.

 

Solicitude en castelan.

Solicitude en galego.

Anexo A.

Folla de optativas da ESO.

Folla de optativas de BACHARELATO DE ARTES.

Folla de optativas de BACHARELATO DE CIENCIAS.

Folla de instrucións e prazos.

Os datos económicos son os relativos o IRPF do ano 2017 presentado no ano 2018, para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, constará a contidade que resulta da suma das casiñas 415 (base impoñible xeral) e 435 (base impoñible do aforro). Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade familiar referido ao día 28 de febreiro de 2019.

 

 

Matricula 2º cuatrimestre da ESA

ABERTO O PRAZO PARA O 2º CUATRIMESTRE DA ENSINANZA SECUNDARIA PARA ADULTOS

AS CLASES COMEZARÁ O DÍA 8 DE FEBREIRO, EN HORARIO DE TARDE

NESTE CENTRO OFERTASE TERCEIRO E CUARTO

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CURSO 2017-18

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE: DENDE O 1 DE SETEMBRO ATA O 12 DE SETEMBRO(este día ata as 13:009

LISTAXE DE ADMITIDOS: 13 DE SETEMBRO

PRAZO DE MATRICULA: DO 13 O 20 DE SETEMBRO

 

INFORMACIÓN 

OFERTA

AXUDA LIBROS E MATERIAL CURSO 2017-18

1.O prazo para presentar solicitudes iniciarase o  23 de maio e rematará o día 23 de xuño de 2017 (este incluído).

Distribuir contido