Admisión e matrícula

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS BACHARELATO-ESO CURSO 2020-21

Xa están dispoñibles os listados provisionais de admitidos e non admitidos, en bacharelato e a Eso.

Poderán consultarse na conserxería do centro.

OFERTA DE PRAZAS VACANTES PARA ESO-BACHARELATO PARA O CURSO 2020-21

 

 

VACANTES ESO                                            VACANTES BACHARELATO

1º ESO-----0                                               1º ARTES------------------81

2º ESO-----4                                                1º ARTES VESPERTINO--23

3º ESO-----0                                                1º CIENCIAS--------------50

4º ESO-----7                                               2º ARTES-------------------0

                                                                  2º ARTES VESPERTINO----0

                                                                  2º CIENCIAS---------------8

 

As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "T" e "G"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "E" e "X".

 

NORMATIVA APICABLE

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

INSTRUCIÓNS PARA A ADMISIÓN ESO-BACHARELATO CURSO 2020-21

O prazo para a presentación de solicitudes para a admisión do alumnado para ESO e BACHARELATO para o curso 2020-21 abrangue dende o 1 ata o 23 de marzo, ámbolos dous días incluídos.

Terán a consideración de fora de prazo as presentadas entre o 24 de marzo e o 10 de xullo, ámbolos dous días incluídos. As presentadas con posterioridade a eses días, serán consideradas como extraordinarias e téran que axustarse á casuística establecida no capítulo VII do 12 de marzo de 2013.

Novas instrucións en relación co COVID-19

 1. PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2020/2021. Dende o 11 ó 18 de maio.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes.

(data 16/03/2020)

 

Solicitude en castelan.

Solicitude en galego.

Anexo A.

Folla de optativas da ESO.

Folla de optativas de BACHARELATO DE ARTES.

Folla de optativas de BACHARELATO DE CIENCIAS.

Folla de instrucións e prazos.

Normativa.

Os datos económicos son os relativos o IRPF do ano 2018 presentado no ano 2019, para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, constará a contidade que resulta da suma das casiñas 435 (base impoñible xeral) e 460 (base impoñible do aforro). Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade familiar referido ao día 29 de febreiro de 2020.

 

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opcións descritas a continuación:

1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro. Enlace aplicación informática

2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica. Enlace aplicación informática

3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro.

 

Distribuir contido