LISTAXE DE CUALIFICACIONS DA PROBA DE ACCESO AO CICLO DE GRADO MEDIO DE FUTBOL CURSO 2023/24