CM de mantemento electromecánico dual

ALUMNADO DE CICLOS PARTICIPA NO II "FORO TALENTO Y EMPLEO"

Durante os días 7, 8 y 9 de febreiro, o noso alumnado de FP básica, Ciclos de grao medio e superior participaron nos diferentes obradoiros e

charlas organizadas polo II "Foro Talento y Empleo" no Auditorio Mar de Vigo co fin de mellorar a súas habilidades na procura activa do emprego e no

emprendemento. 

Os nosos alumn@s

 

Instalación e mantemento

 

 FP DUAL 

 

PROFESORADO 2023/2024

PROFESORADO 2023/24
CURSO MÓDULOS PROFESOR/A
Técnicas de fabricación Arturo Pereira
Técnicas de unión e montaxe Daniel Neira
Automatismos pneumáticos e hidráulicos Laura Sánchez
Formación e orientación laboral Amadeo Docampo
Electricidade e automatismos eléctricos Santiago Martínez
Lingua extranxeira profesional Cristina García
Empresa e iniciativa emprendedora Cesar Fernández
Montaxe e mantemento mecánico Arturo Pereira
Montaxe e mantemento eléctrico Victor Ayán
Montaxe e mantemento lliñas automatizadas Mirian Lamas

INFORMACIÓN DO TÍTULO

 

MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO

                     

 

 

 

Familia: Instalación e mantemento

Sistema educativo: LOE                                                    

Grao: Medio

Horas: 2000

 

¿Qué se aprende a facer?

 

Montar e manter maquinaria e equipamento industrial e liñas automatizadas de producción, de acordo coas normas e os regulamentos establecidos.seguindo os protocolos de calidade, de seguridade e de prevención de riscos laborais e respecto polo ambiente.

 

¿En qué ámbitos se traballa?

En empresas, maioritariamente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento ou instalacións de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas, por conta propia ou allea. 

 

 

¿Qué ocupacións se desempeñan?

 

 

Mantedor/a de liña automatizada.
Montador/a de bens de equipamento.
Montador/a de automatismos pneumáticos e hidráulicos.
Instalador/a electricista industrial.
Montador/a de equipamentos electrónicos.
Electricista de mantemento e reparación de equipamentos de control, medida e precisión.
Mecánico/a de mantemento.
Montador/a industrial.
Montador/a de equipamentos eléctricos. 

 

 

¿Cáles son os módulos deste ciclo?

                 

 

MÓDULOS HORAS
Técnicas de fabricación 240
Técnicas de unión e montaxe 133
Electricidade e automatismos eléctricos 240
Automatismos pneumáticos e hidráulicos 240
Formación e orientación laboral 107
Montaxe e mantemento mecánico 210
Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico 192
Montaxe e mantemento de liñas automatizadas 175
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410

 

¿Qué titulo se obtén?

Técnico en mantemento electromecánico.

 

Distribuir contido