Bacharelato

¿Qué bacharelatos podes cursar no IES Politecnico de Vigo no curso 2022-23

 

O bacharelato comprende dous cursos académicos, forma parte da educación secundaria na fase postobligatoria e

ten como finalidade proporcionar ao alumnado a formación, a madurez intelectual e humana, os coñecementos e

habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e

competencia, así como capacitarse para o acceso á educación superior.

 

MODALIDADES OFERTADAS POLO CENTRO

  • Ciencias
  • Artes

 

 

 

 

 

Distribuir contido