Selección da Dirección

Representantes electos do Claustro e Consello Escolar

No Claustro celebrado para elexir os representantes na comisión de selección de Dirección, resultaron elexidos :

Xoan Manuel Garrido Vilariño

Dolores López Meléndez.

 

No Consello Escolar celebrado para elexir o representante na comisión de selección de Dirección, resultou elexido:

Antonio Madrid Risquez

 

Candidaturas presentadas

A única candidatura presentada no prazo é a seguinte:

Director:Xosé Euloxio Santos Leites

Vicedirectora: Sabela Pardo

Secretaria: Mercedes Couto

Xefe de Estudos ESO e Bacharelato: Angel Suarez

Xefe de Estudos Ciclos: Anxo Rodríguez

 

No claustro extraordinario celebrado o día 21 de Abril, esta candidatura obtivo os seguintes resultados:

VOTOS A FAVOR: 97

VOTOS EN CONTRA: 10

VOTOS EN BLANCO: 5

Distribuir contido